Arhīvs: Eiropas Savienības Mūžizglītības projekts „Senioru izglītība un dzīves kvalitātes uzlabošana” „QEDUSEN”

Projekta darbības laiks: 01.11.2011 - 01.10.2013 | Finansējums, EUR: 278340

Atbildīga persona

Rēzeknes Augstskolas Personības Socializācijas Pētījumu Institūts, pspinstituts@inbox.lv, 646 22497, fakss: 646 22497

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: RĒZEKNES AUGSTSKOLA, Izglītības un dizaina fakultāte, Personības Socializācijas Pētījumu Institūts

Projekta darbības termiņš: 2011. gada novembris – 2013. gada oktobris, 24 mēneši

Finansējuma summa LVL: 278.340,6 LVL

Projekts paredz paaugstināt senioru dzīves kvalitāti, uzlabojot metodes, stratēģijas un mērķus, kas nepieciešami senioru sociālās izglītības efektivitātes un ietekmes nodrošināšanai. Rēzeknes Augstskolas PSPI Eiropas Savienības Mūžizglītības projekta „QEDUSEN” ietvaros aktīvi sadarbojas ar zinātniskām un augstākās izglītības institūcijām un partneriem no Spānijas, Itālijas, Ungārijas, Bulgārijas, Polijas un Somijas, veicot senioru izglītības pētniecības darbu. Projekta ietvaros tiek plānoti klātienes darba semināri katrā no projektā iesaistītām dalībvalstīm.

Projekta mērķis

- parādīt attiecību  starp izglītību un dzīves kvalitātes (QL), izmantojot  kvalitatīvās metodes, un atklāt, kādas  metodoloģijas un izglītības modeļi  un konteksts ir vispiemērotākie studējošo vajadzību nodrošināšanai;

- izveidot līdzekļus, kurus varētu  izmantot institūcijās un treneri, kuri vēlaties izveidot, pārveidot vai novērtēt senioru  izglītības programmas;

- piedāvāt pamatojumu senioru Eiropas izglītības modeļu ieviešanai; kontekstualizējot noteikumus  un parādot  labāko praksi starptautiskā līmenī;

- piedāvāt zinātnisku pamatojumu , pētniekiem izstrādājot jaunus līdzekļus, lai paaugstinātu senioru dzīves kvalitāti;

- sadarbojoties   institūcijām, lēmumu pieņēmējiem un asociācijām, sekmēt izglītības kā līdzekļa izmantošanu  senioru un sabiedrības labā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

-pētījuma veikšana saistībā ar dzīves kvalitātes uzlabošanu senioriem;

-rokasgrāmata, kurā tiks atspoguļoti senioru izglītības teorētiskie pamati, dažādas stratēģijas, koncepcijas;

-ieteikumi kvalitātes novērtēšanai senioru izglītībā. -izglītības metodoloģiju analīze 7 Eiropas valstīs, rezultātu statistiskā apstrāde un analīze, rezultātu popularizēšana;

-ceļveža (vadlīniju) izstrāde un publicēšana.

www.ru.lv, e-pasts: pspinstituts@inbox.lv

Tālr. (371) 646 22497, Fakss (371) 646 22497

Projekta mājaslapa: http://edusenior.uji.es

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.