Arhīvs: „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana”

Projekta darbības laiks: 12.09.2012 - 12.09.2014 | Finansējums, EUR: 566831

Atbildīga persona

Antra Kļavinska, antraklavinska@inbov.lv

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Lietuva, Kauņa.

Projekta darbības termiņš: 12.09.2012. – 12.09.2014.

Finansējuma summa LVL: ES Sociālā fonda finansējums, 2 753 881 LTL (~ 566 831 LVL)

Projekta koordinators: Vītauta Dižā Universitāte (Kauņa, Lietuva), projekta partneri: Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Klaipēdas Universitāte.

Rēzeknes Augstskolas Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs ir viens no 10 centriem (pārējie Latvijā, Krievijā, Polijā, Austrijā, Austrālijā), kam paredzētas  šī projekta aktivitātes.

Projekta mērķis

Stiprināt ārpus Lietuvas darbojošos lituānistikas (baltistikas) centru un Lietuvas lituānistikas zinātnisko institūciju, pasniedzēju, zinātnieku, studentu un lietuviešu biedrību komunikāciju, realizēt plašāku starptautisku sadarbību. Paaugstināt lituānistikas (baltistikas) centros strādājošo pasniedzēju kvalifikāciju, sagādāt šiem centriem metodisko, mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus, nodrošināt aktīvāku zinātnieku, pasniedzēju un studentu apmaiņu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Realizētās aktivitātes:

 1. Videokonference lituānistikas (baltistikas) centru pasniedzēju kvalifikācijas celšanai 06.12.2012. (lekt. Antra Kļavinska, lekt. Sandra Ūdre).
 2. Starptautiskā zinātniskā konference „Centres for Baltic Studies and Lithuania: Baltic Studies in the Global Context” 21.-22.02.2013. (Mg. philol. Antra Kļavinska, nolasīts referāts „The concept „Lithuanians” in the „Lingvoterritorial Dictionary of Latgale””; Mg. philol. Sandra Ūdre (klausītāja)). Konferences laikā notika projekta dalībnieku seminārs.
 3. Stažēšanās VDU Humanitāro zinātņu fakultātē  8.-16.04.2013. (Mg. philol.lekt. Antra Kļavinska).
 4. 2013. g. RA Baltu filoloģijas pētnieciskajam centram tiek abonēts žurnāls „Literatūra ir Menas” , avīze „Šiaurės Atėnai”.

Plānotās aktivitātes:

 1. Etniskās kultūras skola „Lietuviešu kultūras atklājumi” 08.–21.07.2013. Dalībnieki no RA: Sandra Ūdre, Anna Briška, Ausma Sprukte, Jūlija Sprukte, Zanda Tūmiņa, Olita Kuksa.
 2. Lietuviešu valodas kursi VDU 22.07. – 18.08. 2013. Piedalās Evita Kozule (HFB 2.kursa studente).
 3. Lietuviešu valodas kursi Klaipēdas Universitātē 26.07. – 23.08. 2013. Piedalās Austris Vestmanis un Krista Aivare (HFB 2.kursa studenti).
 4. Lietuvā izdotās mācību un zinātniskās literatūras iegāde (ap 80 vienībām). 2013.g. rudenī.
 5. RA studentiem lekcijas lasīs vieslektors no VDU (etnoloģija, folkloristika) 2013.g. rudens semestrī.
 6. Mg. philol. lekt. Sandras Ūdres stažēšanās VDU (2013.g. rudenī).
 7. Videokonference pasniedzējiem 2013. g. novembrī.
 8. Lietuviešu valodas kursi VDU 2014.g. jūlijā-augustā (4 nedēļas) – 1 students no RA.

Projekta vadītāja Laimute Anglicniene (VDU) l.anglickiene@hmf.vdu.lt

Projekta koordinatore Rēzeknes Augstskolā Antra Kļavinska antraklavinska@inbov.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.