Arhīvs: The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums (Virtuālā pagātne – muzeju nākotne)

Projekta darbības laiks: 01.12.2012 - 30.11.2014

Atbildīga persona

Ingars Gusāns, Ingars.Gusans@ru.lv, 28390076

Ilga Šuplinska, ilga13@inbox.lv, 26451355

Par projektu

Projekts nosaukums: The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums (Virtuālā pagātne – muzeju nākotne)

Vienošanās Nr.1VL-758 (LLB-2-269)

Projekta īstenotāji:

  • Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes pilsētas dome, Maksima Bogdanoviča muzejs (Grodņa, Baltkrievija), Kedaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva)

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.decembris – 2014.gada 30.novembris

Projekta vadītājs: Ingars Gusāns, tel. 25901043, 28390076, e-pasts: Ingars.Gusans@ru.lv

Projekta satura koordinatore: Ilga Šuplinska, tel.26451355, e-pasts ilga13@inbox.lv

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis: veidot vienotu datu bāzi (virtuālu vietni) kādreiz vēsturiski saistītiem novadiem Lietuvā, Baltkrievijā, arī Krievijā un Polijā, iepazīstot kultūru un valodu līdzības, meklējot jaunas sadarbības idejas kultūras un tautsaimniecības attīstības jomā.

Projekta tiešais mērķis: izveidot virtuālas muzeju fondu galerijas, kuras būs pieejamas internetā, tādējādi modernizējot muzeja eksponātu apskati, piedāvājot interaktīvus elementus un ieinteresējot dažādas vecumgrupas, bet īpaši jauniešus, apmeklēt muzejus arī klātienē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.