Arhīvs: LLP projekts "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life"

Projekta darbības laiks: 01.11.2011 - 30.10.2013

Par projektu

WORD Vairāk par projektu

WORD Starptautiskā sadarbība Senioru izglītības jomā

WORD RA PSPI realizētie un plānotie projekti un sadarbības iespējas ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām

QEduSen ir Grundtvig starptautisks projekts saskaņā ar Eiropas Komisijas mūžizglītības programmu  (atsauces Nr 518.227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP). Projekts tiek īstenots piedaloties 7 partnerinstitūcijām no 7 Eiropas valstīm: Spānija, Somija, Itālija, Latvija, Polija, Ungārija un Bulgārija.Projekts realizācija uzsākta 2011. gada 1. novembrī realizācijas beigu datums 2013. gada 30. oktobris.

Projekta mērķis

  • parādīt attiecību  starp izglītību un dzīves kvalitātes (QL), izmantojot  kvalitatīvās metodes, un atklāt, kādas  metodoloģijas un izglītības modeļi  un konteksts ir vispiemērotākie studējošo vajadzību nodrošināšanai;
  • izveidot līdzekļus, kurus varētu  izmantot institūcijās un treneri, kuri vēlaties izveidot, pārveidot vai novērtēt senioru  izglītības programmas;
  • piedāvāt pamatojumu senioru Eiropas izglītības modeļu ieviešanai; kontekstualizējot noteikumus  un parādot  labāko praksi starptautiskā līmenī;
  • piedāvāt zinātnisku pamatojumu , pētniekiem izstrādājot jaunus līdzekļus, lai paaugstinātu senioru dzīves kvalitāti;
  • sadarbojoties   institūcijām, lēmumu pieņēmējiem un asociācijām, sekmēt izglītības kā līdzekļa izmantošanu  senioru un sabiedrības labā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  1. Rokasgrāmata,  kurā tiks atspoguļoti senioru izglītības teorētiskie pamati, dažādas stratēģijas, koncepcijas;
  2. Ieteikumi kvalitātes novērtēšanai senioru izglītībā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.