Arhīvs: LAT-LIT projekts "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223

Projekta darbības laiks: 04.01.2012 - 03.01.2014 | Finansējums, EUR: 288916

Atbildīga persona

vadošais partneris Šauļu universitāte, Lietuva, projekta partneris - Rēzeknes Augstskola, Personības socializācijas pētījumu institūts, Latvija

velta.lubkina@ru.lv (371) 646 22497

Par projektu

Projekta nosaukums, logo: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts: „Modeļa izstrāde sociālā riska grupas personu iesaistei darba tirgū” (MODPART). Projekta Nr.: LLIV-223

Projekta īstenošanas vieta: RĒZEKNES AUGSTSKOLA

Izglītības un dizaina fakultāte

Personības Socializācijas Pētījumu Institūts

Projekta darbības termiņš: 2012.gada 4. janvāris – 2014.gada 3. janvāris

Finansējuma summa LVL: 288.915,70 LVL

Projekts saistās ar jaunu rehabilitācijas un veselības uzlabošanas metožu un tehnoloģiju izstrādi bezdarba risku samazināšanai un tiek īstenots sadarbībā starp Latvijas (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts) un Lietuvas ( Šauļu Universitāte) zinātniskajām institūcijām.

Projekta mērķauditorija Latvijā (25 cilvēki), kuri pakļauti sociālajam riskam saistībā ar darba nespēju, kas saistīta ar potenciālu risku zaudēt darbu (no 4 mēnešiem un vairāk); kuriem ir kaulu locītavu kustību aparāta funkcionāli traucējumi (mugurkaula, kāju zona, piem.: traumas, saišu plīsumi, pēctraumatiskas kontraktūras, lūzumi u.c.), kā arī tie ir darbspējas vecumā (16.- 62.gadiem). Projekts MODPART noslēdzas 31.12.2013.gadā, taču jau septembra mēnesī projekta ietvaros tiks sagatavoti un publicēti 3 CD ar augstākminētajām metodikām un zinātniskie rezultāti tiks publicēti monogrāfijā kopā ar Lietuvas kolēģiem.

Projekta mērķis

Zinātniska sadarbība Ziemeļlietuvas – Austrumlatvijas darba tirgus izpētē un modeļa izstrāde sociālā riska grupas personu līdzdalības vienotā darba tirgū veicināšanai, izmantojot inovatīvās tehnoloģijas profesionālajā rehabilitācijā un veselības nostiprināšanā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  1. Pētījums par personu, kas pieder sociālā riska grupām, psihofiziskajām īpašībām.
  2. Individuālo rehabilitācijas un veselības nostiprināšanas programmu izstrāde .
  3. Lineārā eksperimenta veikšana.
  4. Modeļa izstrāde atbilstoši sociālā riska grupas personu vajadzībām, balstoties uz pētījuma rezultātiem un jauno tehnoloģiju izmantošanu.
  5. Pētījuma rezultātu un inovāciju popularizēšana Latvijas un Lietuvas sociālās rehabilitācijas sistēmā strādājošiem speciālistiem.
Vibromasāžas tehnoloģijas izstrāde,
pielietojot vibromasāžas iekārtu
Līdzsvara atjaunošanas tehnoloģijas
izstrāde, izmantojot  Biosway iekārtu
Neiromuskulārās sistēmas testēšanas
tehnoloģijas izstrāde, pielietojot 
Biodex 4 system

www.ru.lv, e-pasts: pspinstituts@inbox.lv, Tālr. (371) 646 22497, Fakss (371) 646 22497

 

Conference agenda 6.12
Projekta reklāma
04.2013
LT konference 04.2013
Vairāk par projektu
Projekta partneru tikšanās Šauļu universitātē
RA PSPI realizētie un plānotie projekti un sadarbības iespējas ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām
Baranauskiene, I., Juodraitis, A. (2012). Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācija: veiksmes priekšnosacījumi.
Monogrāfija. (no lietuviešu val. tulk. J.Skrivļa - Čevere). Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 321 lpp.
Final Conference for project, 06.12.2013

 

Metodiskie materiāli
2013 Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The testing technology of neuromuscular system, the methodology of its introducting
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The technology of balance testing and training, the methodology of its introducing
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). Methodology of Vibromassage technology and its implementation

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.