Arhīvs: ES finansēts projekts "ALFA III JELARE- Joint European- Latin American Universities Renewable Energy Project"

Projekta darbības laiks: 27.11.2008 - | Finansējums, EUR: 65680

 

Atbildīga persona

Koordinators Gotfrīds Noviks Menedžeris Aleksejs Zorins, Aleksejs.Zorins@ru.lv

Par projektu

Projekta Nr: DCI-ALA/19.09.01/08/19189/160-938/ALFA III-17

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte

Projekta darbības termiņš: 2008.gada 27. novembris - 2011.gada 30. novembris

Finansējuma summa LVL: 65 680

Par projektu: kopīgais Eiropas un Latīņamerikas universitāšu Atjaunojamo enerģiju projekts ir sadarbības shēma, iesaistot universitātes no Vācijas, Latvijas, Bolīvijas, Brazīlijas, Čīles un Gvatemalas. Projektu finansē ES programma ALFA III sadarbībai starp Eiropas Savienību un Latīņameriku augstākās izglītības un apmācības ietvaros.

Starptautiskā JELARE tīkla dalībnieki ir ES un Latīņamerikas organizācijas, piemēram, uzņēmumi, NVO, ministrijas, pašvaldības, universitātes un citas institūcijas, kas darbojas izglītības, pētniecības un nodarbinātības jomā atjaunojamās enerģijas nozarē.

Tīkla dalībnieki regulāri saņems jaunāko informāciju par JELARE darbībām, ielūgumus uz JELARE pasākumiem un tiks tuvināti iespējamai sadarbībai JELARE projekta ietvaros.

Visi interesētie tiek laipni lūgti pievienoties JELARE projekta tīklam, ko var izdarīt projekta mājas lapā: www.jelare-project.eu/LV/tiklojums.htm

Projekta mērķis

veicināt novatoriskas izmaiņas darba tirgū orientētas izglītības un pētniecības pieejās atjaunojamās enerģijas nozarē Latīņamerikas un Eiropas augstākās izglītības iestādēs.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta uzdevumi:

  • izstrādāt un īstenot darba tirgū orientētu pētījumu un izglītības pieeju atjaunojamās enerģijas nozarē;
  • palielināt universitātes darbinieku spējas, lai modernizētu izglītības un pētniecības programmas un darbības;
  • stiprināt saites starp universitātēm un darba tirgu, darījumu sektoru un sabiedrisko sektoru atjaunojamās enerģijas jomā;
  • izveidot ilgtermiņa partnerību un tīklu starp Eiropas un Latīņamerikas universitātēm.

Projekta rezultāti:

  • Atjaunojamās enerģijas darba tirgus aptauja (Vācijai, Latvijai, Bolīvijai, Brazīlijai, Čīlei un Gvatemalai);
  • Atjaunojamās enerģijas mācību un pētniecības koncepcijas;
  • Atjaunojamās enerģijas eksperimentālo moduļu apmācība un pētniecība;
  • Universitātes personāla spēju celšanas programma;
  • Ieteikuma ziņojums Eiropas Savienības un Latīņamerikas universitātēm;
  • Starptautiskais JELARE tīkls ar vietējām apakšgrupām partnervalstīs.

Projekta koordinators no RA: Dr. habil. geol., prof. Gotfrids Noviks

Projekta menedžeris no RA: Mg. sc. ing., lekt. Aleksejs Zorins

Tālrunis: +371 26527305, fakss: +371 64623742

E-pasts: Aleksejs.Zorins@ru.lv

Projekta mājas lapa: www.jelare-project.eu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.