Arhīvs: Valsts finansēts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas Rēzeknes Augstskolas ēkās"

Projekta darbības laiks: - | Finansējums, EUR: 581226

Atbildīga persona

Andris Skredeļs, Andris.Skredels@ru.lv, +371 64622913

Par projektu

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšanas Rēzeknes Augstskolas ēkās

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola

Projekta darbības termiņš: līdz 01.12.2011.

Finansējuma summa LVL: 581226

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus divās Rēzeknes augstskolai piederošās ēkās - mācību korpusā Atbrīvošanas alejā 90 un studentu viesnīcā Maskavas ielā 22, samazinot šo ēku siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekts ir nepieciešams, lai, veicot energoefektivitātes pasākumus, samazinātu siltuma zudumus un tādējādi arī Rēzeknes augstskolas izmaksas par siltumu un elektroapgādi mācību korpusā Atbrīvošanas alejā 90 un studentu viesnīcā Maskavas ielā 22, kā arī samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisijas atmosfērā.

Projektā būtiskākās aktivitātes abās iepriekšminētajās ēkās tiek plānotas sekojošas: ēku norobežojošo konstrukciju noblīvēšana un siltināšana, veco logu nomaiņa, siltuma mezglu pilnīga rekonstrukcija pēc neatkarīgas shēmas un ventilācijas sistēmas uzlabošana.

Sagaidāmie rezultāti ir abu ēku iekštelpu klimata un termālā komforta līmeņa paaugstināšanās, siltuma un elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcas efekta gāzu emisiju būtisks samazinājums, kā arī ēku vizuāls uzlabojums.

Andris Skredeļs, Tālrunis: 64622913, E-pasts: Andris.Skredels@ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.