Arhīvs: Valsts pētījuma programmas „Nacionālā identitāte” projekts „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā”

Projekta darbības laiks: 01.05.2010 - 31.12.2013

Finansējums, EUR

2010.g.- 3400, 2011.g.- 3531

Atbildīga persona

Ilga Šuplinska, Ilga.Suplinska@ru.lv, +371 64625841

Par projektu

Projekta nosaukums, logo: „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola

Projekta darbības termiņš: 2010–2013

Finansētājs un finansējuma summa LVL: valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, katru gadu ~3500 LVL

Izpētes tēma ir „Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā”. Šīs tematiskās grupas mērķis ir veikt Latgales reģiona kultūras resursu izpēti, sekmējot to saglabāšanu, attīstīšanu un mūsdienīgu izmantošanu, atklāt reģionālās identitātes izpausmes un nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā.

Projekta mērķis

Pētīt folkloras, lingvistiskos un literāros procesus un veicināt to attīstību, popularizējot reģionālistikas idejas jauniešu auditorijā, rīkojot šīs mērķauditorijas interesēm atbilstošus pasākumus (lauka pētījumi, semināri, konferences), popularizējot zinātniski pētniecisko procesu sabiedrībā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Plānotās aktivitātes:

 • Sagatavot un izdot „Via Latgalica” (Nr.5).
 • Izdot DVD „Kaunatys vītu vuordu stuosti”.
 • Organizēt lauka pētījumu Baltinavas novada (10 studējošie, 3 projekta dalībnieki), apkopot iegūtos materiālus DVD „Baltinavas receptes”.
 • Sadarbībā ar Sanktpēterburgas Valsts universitāti, LU, A. Mickeviča universitāti organizēt 6. latgalistikas konferenci Ačinskā.
 • Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību organizēt 2. starptautisko konferenci „Autors. Teksts. Laikmets.”.
 • Izstrādāt 8 individuālos pētījumus par reģionālistikas jautājumiem.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Rakstu krājums: 1.
 • Zinātniskie raksti: 4.
 • Konferences: 8 (dalība), 2 piedalīšanās organizēšanā.
 • Lauka pētījums: 1.
 •  DVD, lauka pētījuma apkopojums:1.

Projekta vadītājs (koordinators):

Ilga Šuplinska

Projekta dalībnieki:

Ilga Šuplinska, Angelika Juško-Štekele, Sandra Ratniece, Sandra Ūdre, filoloģijas un vēstures programmu studējošie

Kontaktinformācija:

ilga.suplinska@ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.