Arhīvs: Valsts finansēts projekts Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde

Projekta darbības laiks: 01.01.2010 - 31.12.2013 | Finansējums, EUR: 187964

Atbildīga persona

Andris Martinovs, andris.martinovs@ru.lv

Par projektu

Projekta nosaukums: Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nenostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde

Development of technology for the creation of multicomponent nanostructured protective coatings for industrial products

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Augstskola, Transporta un sakaru institūts

Projekta darbības termiņš: 2010.-2013.gads

1. posms- 01.03.2010.- 31.12.2010.

2. posms- 01.01.2011.- 31.12.2011.

Finansējuma summa LVL:

1.posms 2010.gadā- 93982,00 Ls, tai skaitā RA-7200,00Ls

2.posms 2011.gadā- 93982,00 Ls, tai skaitā RA-7200,00Ls

Par projektu:

Latvijas Zinātņu padomes sadarbības projekts Nr. 10.0009, Rēzeknes Augstskola ir atbildīga par apakšprojekta Nr.3. „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un novērtējums” realizāciju.

Projekta mērķis

izstrādāt nanostrukturēto kompozītpārklājumu (daudzslāņu, daudzkomponentu) tehnoloģijas, izmantojot dažādus materiāla uzputināšanas avotus (elektriskā loka, magnetrona), jonu bombardēšanu un aktivāciju. Visas uzrādītās operācijas apvienot vienotā tehnoloģiskā ciklā, lai nodrošinātu pārklājumu ekspluatācijas īpašību (paaugstināta korozijas-, termiskā- un nodilumizturība, uzlabotas tehnoloģiskās īpašības) optimālu savienojumu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Rēzeknes Augstskolai projektā veicamie uzdevumi 2011.gadā:

1)      Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģiskā procesā radušos jonu sadalījumu analīze pēc masas

2)      Aizsargpārklājumu ķīmiskā sastāva noteikšanas metožu ar ICP spektrofotometru izstrāde

3)      Aizsargpārklājumu biezuma mērīšanas metožu, kas balstītas uz elektriskiem mērījumiem, izstrāde

Apakšprojekta Nr.3. vadītājs, Dr.sc.ing. Andris Martinovs; e-pasts: andris.martinovs@ru.lv, tālr. 28325519

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.