Arhīvs: ESF projekts „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana”

Projekta darbības laiks: 12.09.2012 - 12.09.2014

Finansējums, LT

2`753`881

Atbildīga persona

Antra Kļavinska, antraklavinska@inbox.lv

Par projektu

Projekta nosaukums, logo: „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana”, Nr. VP1-2.2ŠMM-08-V-02-006

Projekta īstenošanas vieta: Lietuvas augstskolas, Rēzeknes Augstskola

Projekta darbības termiņš: 12.09.2012.–12.09.2014.

Finansētājs un finansējuma summa LVL: ES Sociālā fonda finansējums, kopējais projekta finansējums: 2 753 881 LT

Projektā var piedalīties docētāji un studējošie, kas apgūst lietuviešu valodu. Tas ir vērsts uz stažēšanās un vasaras skolu, valodas kursu finansiālu atbalstu.

Projekta koordinators: Vītauta Dižā Universitāte (Kauņa, Lietuva), projekta partneri: Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Klaipēdas Universitāte

Projekta mērķis

Stiprināt ārpus Lietuvas darbojošos lituānistikas (baltistikas) centru un Lietuvas lituānistikas zinātnisko institūciju, pasniedzēju, zinātnieku, studentu un lietuviešu biedrību komunikāciju, realizēt plašāku starptautisku sadarbību. Paaugstināt lituānistikas (baltistikas) centros strādājošo pasniedzēju kvalifikāciju, sagādāt šiem centriem metodisko, mācību un zinātnisko literatūru, periodiskos izdevumus, nodrošināt aktīvāku zinātnieku, pasniedzēju un studentu apmaiņu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Plānotās aktivitātes:

 1. Līdzdalība etniskās kultūras skolā „Lietuviešu kultūras atklājumi” (08.–21.07.2013.) Dalībnieki no RA: Sandra Ūdre un 5 filoloģijas programmas studējošie.
 2. Lietuviešu valodas kursi VDU (22.07.–18.08.2013), 1 RA studējošā dalība.
 3. Lietuviešu valodas kursi Klaipēdas Universitātē (26.07.–23.08.2013.) 2 RA studējošo dalība.
 4. Lietuvā izdotās mācību un zinātniskās literatūras iegāde (ap 80 vienībām). 2013.g. rudenī.
 5. Vieslekcijas no VDU (etnoloģija, folkloristika) 2013.g. rudens semestrī.
 6. Mg. philol. lekt. Sandras Ūdres stažēšanās VDU (2013.g. rudenī)
 7. Videokonference pasniedzējiem 2013. g. novembrī.
 8. Lietuviešu valodas kursi VDU 2014.g. jūlijā-augustā (4 nedēļas), 1 RA studējošā dalība.

Realizētās aktivitātes:

 1. Videokonference lituānistikas (baltistikas) centru pasniedzēju kvalifikācijas celšanai 06.12.2012. (Antra Kļavinska, Sandra Ūdre).
 2. Starptautiskā zinātniskā konference „Centres for Baltic Studies and Lithuania: Baltic Studies in the Global Context” 21.–22.02.2013. (Antra Kļavinska, Sandra Ūdre). Konferences laikā notika projekta dalībnieku seminārs.
 3. Stažēšanās VDU Humanitāro zinātņu fakultātē 8.–16.04.2013. (Antra Kļavinska).
 4. 2013. g. RA Baltu filoloģijas pētnieciskajam centram tiek abonēts žurnāls „Literatūra ir Menas”, avīze „Šiaurės Atėnai”.

Projekta vadītājs (koordinators): Antra Kļavinska

Projekta dalībnieki: Antra Kļavinska, Sandra Ūdre, filoloģijas programmas studējošie.

Kontaktinformācija: antraklavinska@inbox.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.