Arhīvs: Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020

Projekta darbības laiks: 01.10.2020 - 31.07.2021 | Finansējums, EUR: 130575

ERAF projekts 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta līguma numurs

Nr. 1.1.1.5/20/A/002

Projekta partneri:

 • Rīgas Stradiņa Universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Vidzemes augstskola
 • Latvijas Organiskas sintēzes institūts
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts
 • Ventspils Augstskola

 

Projekta kopējais finansējums EUR 130 575.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 110 988.75 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 75 centi) un valsts budžeta finansējums EUR 19 586.25 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 25 centi).

Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments  Dr. Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību.

Pasākumu mērķis ir veicināt pētnieku profesijas atpazīstamību un rādīt to lomu Latvijas sabiedrībai. Eiropas Zinātnieku Nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju.

Šī gada sauklis: “Zinātnes daudzveidība nākotnei” stāstot, ka zinātniskie pētījumi ir vērsti labākai nākotnei un rādot zinātnes jomu daudzveidību no sociālajām, humanitārajām, medicīnas, fizikas, ķīmija, bioloģija līdz pat sociālajām zinātnēm.

Projekts atbalstīs pētnieku sabiedrības atpazīstamību, arī Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Skłodowskas – Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

 

Pārskats par projekta izpildi 01.10.2020.–31.12.2020.

Projekta Eiropas Zinātnieku nakts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā plānošana. Iesaistītā personāla apzināšana. Aktivitāšu īstenošanas plāna sastādīšana.

Pārskats par projekta izpildi 01.01.2021.–31.03.2021.

Darbs pie prezentāciju un video materiālu veidošanas.

 • Andris Martinovs
 • Antons Pacejs
 • Guntis Koļčs
 • Edgars Zaicevs
 • Ritvars Rēvalds
 • Kārlis Pīgožnis
 • Aina Strode
 • Angelika Juško-Štekele
 • Iveta Dembovska
 • Aivars Kaupužs
 • Sergejs Kodors
 • Silvija Mežinska
 • Antra Kļavinska
 • Imants Adijāns
 • Sandra Murinska
 • Rasma Tretjakova

Pārskats par projekt​a izpildi 01.04.2021.–31.07.2021.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma norise Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.  

Atskaišu gatavošana.  Darbs fokusgrupā. Izvērtēšana.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.