Arhīvs: SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās. No: LLI-184

Projekta darbības laiks: 01.07.2017 - 30.06.2019

Projekta numurs: LLI-184

ERDF finansējums: 447 223.32

Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās

Projekta mērķis:

Lai sekotu līdzi pārmaiņām un uzlabotu studentu integrēšanos darba tirgū, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā eksperimentāli ievieš jaunu mācību metodi 10 esošajos studiju pilot kursos. Tās ir studijas darba vidē, precīzāk sauktas par uz problēmu risinājumiem balstīta mācīšanās. Mācību metode liek uzsvaru uz praktiskām nodarbībām, kuru laikā studenti grupās meklē risinājumus vietējo uzņēmumu reālajām problēmsituācijām, realizējot savus jaunos produktus vai pakalpojumus tirgū. Realizējot šo projektu RTA, jauniešiem būs reālas iespējas gūt praktisku pieredzi dažādu Latvijas un Lietuvas uzņēmumu darbībā, kas absolvējot augstākās izglītības iestādi jaunietim dos arī tik nepieciešamo darba pieredzi un ierakstu CV.

Par projektu:

Šobrīd augstāko izglītību studē, un darba tirgū ienāk tā saucamā “Y” paaudze, iepriekš saukti arī par tūkstošgades bērniem. Viņi ir saauguši kopā ar tehnoloģijām, vienmēr tiešsaistē, dara lietas vienlaicīgi, uz sevi centrēti, ambiciozi un sasniegumu vadīti, arī vairāk komandas cilvēki nekā paaudze iepriekš. Tomēr, kā zināms, viņi nelasa garus tekstus, ir viegli garlaikoti, dara lietas bez īpašas iniciatīvas, nepieciešama viņu patstāvīga iesaistīšana. Tradicionālās studijas, kad pasniedzējs stāsta vienu taisnību neatbilst viņu uztverei, arī viņu ienākšana darba tirgū diktē nepieciešamību pēc pārmaiņām.

Projekta aktivitātes:

Studiju kursu uzlabošana. Kopumā desmit studiju priekšmeti tiks uzlaboti katrā valstī saskaņā ar jaunās metodes ieviešanu:  Ivetas Dmebovskas “Tirgzinība”, Dainas Znotiņas “Mārketinga komunikācija”, Andra Igavena “Datorprogrammu indženiermehānika”, Lienes Amantovas-Salmanes “Projektu vadība”, Sandras Murinskas “Mediju valoda un žanri”, Silvijas Mežisnkas “Apģērbu projektēšana”, Diānas Apeles “Interjera projektēšana un ergonomika”, Gunta Koļča “Robotikas praktikums”, Jurija Musatova “Programminženierija” un Ineses Silickas “Pārtikas produktu prečzinība”.     

Kopīga Lat-Lit mācību organizēšana. Tiks organizēti starpvalstu semināri, kuros uzņēmēji dalīsies ar uzņēmējdarbības pieredzi, un studenti ar mācību procesa laikā risināmajām problēmām un to atrisinājumu idejām, rezultātiem. Studenti apmeklēs uzņēmumus, iepazīsies ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādās un aizstāvēs savus priekšlikumus studiju un kursa darbus formā, prezentējot tos abu valstu uzņēmējiem un pasniedzējiem. Notiks pieredzes apmaiņas braucieni uz Šauļiem un otrādi, kad studentiem, pasniedzējiem un uzņēmējiem būs iespēja dalīties pieredzēs, sadarboties dažādās aktivitātēs, apmeklēt projektā iesaistītos uzņēmumus, uzklausīt vietējos uzņēmumus.

Infrastruktūras uzlabojumi. Pils ielā 23A ēkas renovācija un Pārdošanas laboratorijas izveide. Tiks labiekārtotas telpas semināriem, praktiskajām nodarbībām, un tikšanās reižu organizēšanai neformālā gaisotnē. Tā būs telpa, kur studenti varēs dalīties un realizēt savas idejas. Tiks labiekārtota ekspozīcija-veikals vietējo ražotāju produktiem un suvenīriem. Tiks izveidota vietējo pārtikas uzņēmumu eksperimentālā pārtikas tehnoloģiju ekselences meistarklase ar skatītāju un demonstrāciju zonu. Šeit reģiona lauksaimnieki un pārtikas ražotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpojumus vietējās identitātes produktu izstrādē un popularizācijā. Apmeklēt laboratoriju varēs jebkurš reģiona uzņēmējs, iedzīvotājs vai pilsētas viesis.

Pār kvalifikācijas programma pieaugušajiem. Papildus tiks izstrādāta mūžizglītības programma arī citām mērķa grupām – bezdarbniekiem un pieaugušajiem bez augstākās izglītības, invalīdiem un pārējiem nodarbinātajiem. Mūžizglītības programmas mērķis ir nodarbinātības prasmju attīstīšana, kompetences paaugstināšana pārdošanā un labāka integrācija darba tirgū.

 

 Līdz 3.aprīlim jaunieši tiek aicināti pieteikties bezmaksas apmācībām programmā“UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS LABORATORIJA – NO IDEJAS LĪDZ PĀRDOŠANAI”

   Pilns programmas apraksts pieejams šeit

Projekta īstenošanas komanda

Projekta vadītājs: Māris Igavens

Projekta administrators: Baiba Uzulnīka

Projekta partneru kontaktpersonas:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: Māris Igavens maris.igavens@rta.lv    tālr.: 371 29235941

Ziemeļlietuvas koledža: Dainora Samčenkienė dainora@slk.lt tālr.: 370 68630399

Projekta darbības laiks: 24 mēneši

Finansējums: 524 866,73 Euro

PDF PBL apmācību materiāli 1

PDF PBL apmācību materiāli 2

PDF PBL apmācību materiāli 3

PDF PBL apmācību materiāli 4

PDF Nodomu protokols 015

Vairāk info:

www.latlit.eu www.europa.eu

https://www.facebook.com/SalesLabor/

https://latlit.eu/supported-projects/

https://rta.lv/saleslabs

PROJECT IMPLEMENTATION

SalesLabs for employability competencies development / Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās No: LLI-184

PROJECT IMPLEMENTATION / PROJEKTA ĪSTENOŠANAS AKTIVITĀTES

25.10.2018. – 26.10.2018. SalesLabs LLI-184 Joint creative workshop Teacher+Business Representatives at Northern Lithuania College

20.09.2018. – 21.09.2018. Activity A.T1.3 Joint workshop "StartLabs Autumn'18" / SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

17.05.2018. - 18.05.2018. SalesLabs Spring’18 Final Event in Rezekne. Activity A.T1.3 Implementation of developed study courses through collaboration in creative networking spaces (SalesLabs).

12.04.2018.-13.04.2018. Activity A.T1.3 SalesLabs First joint workshop of Teachers and Students took place at Northern Lithuania collegue, intermediate problem solving results were presented.

                   

12.04.2018.-13.04.2018. Activity A.M.4 Project management team meeting in Šiauļiai to report progress and to plan next periods activities.

 

15.02.2018. – 23.02.2018. “StartLabs’18” spring session Rezekne. Activity A.T1.3 SalesLabs First joint workshop in Rezekne academy of Technologies.

                         

16.01.2018.- 15.03.2018. “StartLabs’18” spring session Šiauļiai. Activity A.T1.3 SalesLabs Second joint workshop at Northern Lithuania College.

                     

 13.12.2017.-14.12.2017. A.1.1. “Joint teacher Problem Based Learnind trainings” implementation in Rezekne, Latvia, organized byRezekne academy of Technologies.

14.11.2017.- 15.11.2017. A.1.1. “Joint teacher Problem Based Learnind trainings” implementation Šiauliai, Lithuania, organized by Northern Lithuania College.

18.09.2017. KICK-OFF Project meeting. Seminar for introduction to Problem Based Learning method and successful Project activity A.1.1. “Joint teacher PBL trainings” implementation (Rezekne)

Teaching experts team:

Publicitāte

http://www.rta.lv/aktualitates/1258

https://www.facebook.com/SalesLabor/videos/1967112206834660/

Projakta rezultāti

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā aizvadītas jau trīs SalesLabs sezonas, kurās studenti apgūst mācību priekšmetus pēc jaunas mācību metodes, praktiski strādājot ar vietējo uzņēmumu reāliem uzdevumiem. Tas sniedz iespēju studentiem gan gūt praktisku pieredzi, gan plašāku ieskatu izraduzītajā profesijā, kā arī tik ļoti nepieciešamo ierakstu CV par pieredzi darbā.

Jaunā metode paredz tikai 30% kursa teorētisko zināšanu apguvi un 70% praktiskā darba pie konkrēta uzņēmuma risinājuma izstrādes attiecīga kursa ietvaros.  Lektoru vadībā, studenti pēta problēmu, apmeklē uzņēmuma ražotnes un tiekas klātienē ar uzņēmējiem, lai detalizētāk izprast uzņēmuma vajadzības un pielāgot izstrādātos risinājumus. 

Nodod problēmu - saņem risinājumu! 

Katrā studiju semestra sākumā tika rīkots pasākums StartLabs, kurā tika aicināti uzņēmēji prezentēt savus produktus un ar to realizāciju saistītos izaicinājumus. Pēc prezentācijām pasniedzēji ar uzņēmumu pārstāvjiem veica padziļinātāku uzņēmējdarbības attīstības problēmas definēšanu, un pasniedzēji atlasīja saviem kursiem atbilstošākos uzņēmumus, ar kuriem kopā strādāt semestra garumā. Semestra beigās noslēguma pasākumā SalesLabs Session studenti prezentē uzņēmumiem jau izstrādātos risinājumus iepriekš izraudzītām problēmām. Uzņēmumu pārstāvji vērtē piedāvātos risinājums, tas sastādīja 30% no studenta semestra atzīmes.

Studentu praktisko darbu rezultāti

Projekta ietvaros ir panākti vairāki rezultāti. Sadarbības partneri, kuriem tika sniegts atbalsts, bija tādi uzņēmumi kā Z/S Kotiņi, SIA “Rēzknes Gaļas kombināts”, LPKS “Viļāni”, SIA “Margret”, Z/S “Juri”, SIA “Elitera”, Z/S Lūsēni, cilvēka attīstības centrs “Rāmzeme” un citi. Reālu piemēru kur sastapt SalesLabs projekta augļus var vasaras kafejnīcā “Fresh Terase”, kas atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 142. Projekta ietvaros Interjera projektēšanas un ergonomikas kursa studenti izstrādāja firmas “Fresh Terase” korporatīvās identitātes stila grāmatu, tai skaitā logotipu. Taču Pārtikas produktu prečzinības studenti izstrādāja ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģisko karti un kalkulācijas karti. Līdz ar to projekta rezultātus var gan apskatīt, gan pagaršot vasaras kafejnīcā “Fresh Terase”. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studiju Inovāciju centrs SalesLabs 

2018.gada 19.decembrī tika atklāts studiju inovāciju centrs SalesLabs, kas atrodas renovētās telpās Rēzeknē, Pils ielā 23A. Projekta ietvaros tika labiekārtotas telpas semināriem, praktiskajām nodarbībām, un tikšanās reižu organizēšanai neformālā gaisotnē. Tā ir telpa, kur studenti var realizēt savas idejas. Studiju inovācijas centrā SalesLabs jau darbojas vietējo pārtikas uzņēmumu eksperimentālā pārtikas tehnoloģiju ekselences meistarklase ar skatītāju un demonstrāciju zonu. Šeit reģiona lauksaimnieki un pārtikas ražotāji varēs saņemt konsultācijas un pakalpojumus vietējās identitātes produktu izstrādē un popularizācijā. Apmeklēt laboratoriju varēs jebkurš reģiona uzņēmējs, iedzīvotājs vai pilsētas viesis.

SalesLabs projekts beidzas šī gada jūnijā, taču jaunieviestā metode akadēmijā ir uz palikšanu. No nākošā mācību gada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā jaunā mācību metode tiks ieviesta arī citos studiju kursos.

WORD LLP rekomendācijas

WORD PBL rekomendācijas

WORD VPS koncepcija

WORD SalesLabs SERVICE BOOK RTA

WORD Studiju kurss – Programminženierija II (Software Engineering II)

WORD Studiju kurss – Robotikas praktikums

WORD Studiju kurss – Datorprogrammas inženiermehānikā I

WORD Studiju kurss – Mediju valoda un žanri

WORD Studiju programma - Apģērbu dizains un tehnoloģija

WORD Studiju programma - Interjera dizains

WORD Studiju programma - Ražošanas loģistika

WORD Studiju programma - Tirgzinība (Marketing)

WORD Studiju programma - "Uzņēmējdarbība"

WORD Studiju programma - "Uzņēmējdarbība"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.