Arhīvs: VPP-COVID-2020/1-0009 ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

Projekta darbības laiks: 01.07.2020 - 31.12.2020

Projektu finansē: Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija

RTA līguma summa: 50 251,65 EUR

Projekta konsorcijs:

Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU);

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Universitāte (LU);
  • Vidzemes Augstskola (ViA);
  • Liepājas Universitāte (LiepU);
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Inženierzinātņu institūts.

Projekta tīmekļa vietne:  artss.rtu.lv

Projekta vadītājs: Jānis Grabis

RTA projekta koordinators: Artis Teilāns (artis.teilans@rta.lv)

Projekta uzdevumi:

COVID-19 krīze izgaismoja esošo digitālo servisu iespējas un mainīja to darbību, kā arī radīja jaunus servisus ar nezināmu uzticamības pakāpi. Šādu servisu uzticamība un drošība ir steidzami jāatjauno. Noturīgu un drošu servisu pamatā ir:

  1. digitālā dvīņa izmantošana, kas ļauj simulēt un kontrolēt servisa darbību krīzes situācijās;
  2. inovatīvi e-apmācības risinājumi, kas servisu lietotājiem sniedz servisu izmantošanas prasmes;
  3. zināšanu apmaiņa šablonu veidā ātrai zināšanu uzkrāšanai par krīzes seku pārvarēšanas risinājumiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai krīzes situācijām. Metodes pamatā ir servisu spēju virzīta izstrādes metodoloģija, un tā tiks izvērtēta četros uz programmu attiecināmos lietošanas gadījumos. Projektā arī tiks sagatavotas rīcībpolitikas rekomendācijas un izvērtējumi par drošu telemedicīnas, biznesa un e-apmācības servisu nodrošināšanu.

RTA pētnieki: RTA pētnieki:

Artis Teilāns;

Imants Zarembo;

Pēteris Grabusts;

Sergejs Kodors;

Aivars Kaupužs.

Anna Nikolajeva;

Jānis Stankevičs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.