Arhīvs: Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

Projekta darbības laiks: 01.07.2020 - 31.12.2020

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) iesaistījusies projektā.

Tajā Konsorcija partneri ir

  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • Latvijas Universitāte
  • Vidzemes Augstskola
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Projekta/līguma nr.

VPP-COVID-2020/1-0013

Projekta finansējums

497 580,00 EUR, tajā skaitā RSU finansējums 254 581 Eur, RTA līdzfinansējuma daļa 44914,00 Eur

Projekta vadītājs

 Alise Tīfentāle

Projekta īstenošana

01.07.2020. - 31.12.2020.

Mērķis

Tiks veikta sabiedrības veselības izpēte, lai novērtētu COVID-19 ietekmi uz iedzīvotājiem (t.sk. psihisko veselību) un veselības aprūpes sistēmu kopumā, un izstrādātu ieteikumus sabiedrības veselības nozares stiprināšanai nākotnes epidēmiju kontekstā

Apraksts

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Novērtējuma galvenais avots ir izsmeļošs pārskats par COVID-19 krīzes daudzpusīgo socioekonomisko ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Projekta autori ir vadošie zinātnieki no četrām ievērojamākajām universitātēm, kuri pārstāv dažādas sociālo zinātņu jomas. Viņu sadarbība ir bezprecedenta gadījums, un šīs sadarbības unikalitāte un augstais inovācijas līmenis rodams šā projekta daudzslāņainajā, starpdisciplinārajā, un diahroniskajā skatījumā uz to, kādu iespaidu krīze atstājusi uz dažādiem Latvijas sabiedrības segmentiem. Projektā izmantotas zinātniskās metodes no tādām sociālo zinātņu jomām kā komunikācijas un mediju studijas, psiholoģija, sociālantropoloģija, pedagoģija, socioloģija, datorzinātne un mākslīgais intelekts un citām. Tā kā zinātniekiem ir ilga pierdze Latvijas sabiedrības pētīšanā, viņu rīcībā ir arī vēsturiski dati, kurus viņi salīdzinās ar tikko iegūtajiem datiem izmantojot komparatīvo analīzi u. c. metodes. Tāpēc šis projekts varēs precīzi noteikt un izmērīt COVID-19 krīzes iespaidu un ieteikt turpmāku rīcību, lai šā iespaida sekas mazinātu. Balstoties uz starpdisciplināro pārskatu, projekts piedāvās detalizētus ieteikumus turpmākiem soļiem ceļā uz sabiedrisko un tautsaimniecības procesu atjaunošanu un izaugsmi Latvijā.

PDF Kopsavilkums

Projektā iesaistītais zinātniskais personāls

RTA iesaistītais zinātniskais personāls:

Velta Ļubkina
Jānis Dzerviniks
Svetlana Ušča
Jānis Poplavskis
Aija Vindeče
Iluta Arbidāne
Iveta Mietule
Lienīte Litavniece
Jelena Lonska
Sandra Murinska

Projekta administratore L.Danilāne.

Papildus informācija pieejama šeit:  https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.