Arhīvs: “Pārgājienu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/63)

Projekta darbības laiks: 01.04.2020 - 30.09.2020 | Finansējums, EUR: 25000

Finansējums

EUR: 25 000 (90% ERAF, 10% RTA)

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

Projekta mērķis

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izstrādāto pārgājienu  pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu pielietojumu.

Projekta galvenie rezultāti

 1. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšana.
 2. Komercializācijas stratēģijas izstrādāšana.
 3. Komercializācijas pasākumu plāna izstrādāšana.

Projekta vadītājs

Ingrida Kraujutiene

Iesaistītās personas

Projekta vadību un īstenošanu nodrošinās šāda zinātniskā komanda:

 • Ingrīda Kraujutiene (zinātniskā vadība, produkta virzība tirgū),
 • Inese Silicka (tehnoloģiju izstrādes vadība),
 • Sergejs Kravčenko (aparātu programmatūras izstrāde, attīstība, pārbaude mākslīgajā un reālajā vidē),
 • Samanta Gaile (tehnoloģiju pilnveidošana un attīstība, pārbaude mākslīgajā un reālajā vidē),
 • Ērika Teirumnieka (iepakošanas tehnoloģiju izstrāde, attīstība, pārbaude mākslīgajā un reālajā vidē, projekta administratīvā vadība),
 • Inese Bernāne (tehnoloģijas un tehnisko rezultātu validācija mākslīgi radītajā vidē, ķīmiskā analīze),
 • Lienīte Litavniece (produkta virzība tirgū),
 • Ivo Dembovskis (biznesa līderis),
 • RTA studiju programmas “Mehatronika” students Rūdolfs Čeirs (aparātu programmatūras izstrāde un testēšana)
 • RTA studiju programmas ”Pārtikas produktu pārstrāde” studenti Ieva Vugule, Dēzija Teirumnieka u.c.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.