Arhīvs: "Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem"(KC-PI-2020/62)

Projekta darbības laiks: 01.04.2020 - 30.09.2020 | Finansējums, EUR: 24894

Finansējums

EUR: 24 894 (90% ERAF, 10% RTA)

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

Projekta mērķis

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izstrādāto bezpakāpju pārvadu.

Projekta galvenie rezultāti

 1. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšana.
 2. Komercializācijas stratēģijas izstrādāšana.
 3. Komercializācijas pasākumu plāna izstrādāšana.

Projekta vadītājs

profesors, vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Iesaistītās personas

Projekta vadību un īstenošanu nodrošinās šāda zinātniskā komanda:

 • sc.ing. profesors Andris Martinovs (projekta zinātiskais vadītājs, tehnoloģijas attīstības vadība).
 • Antons Pacejs (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: mehānika, elektronika, programmnodrošinājums).
 • Artis Cicens (biznesa līderis).
 • Guntis Koļčs (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: elektronika, mehānika, programmnodrošinājums).
 • Dainis Kļaviņš (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: elektronika, mehānika programmnodrošinājums).
 • Edmunds Teirumnieks (produkta virzība tirgū).
 • Edgars Zaicevs (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: mehānika, elektronika, materiāli).
 • Ērika Teirumnieka (produkta virzība tirgū).
 • Ritvars Rēvalds (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: mehānika, elektronika, materiāli).
 • Kārlis Pīgožnis (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: programmnodrošinājums, elektronika).
 • Kristiāns Geršebeks (tehnoloģijas uzlabošana un testēšana: programmnodrošinājums, elektronika, mehānika).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.