Arhīvs: “Ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/61)

Projekta darbības laiks: 01.04.2020 - 30.09.2020 | Finansējums, EUR: 25000

Finansējums

EUR: 25 000 (90% ERAF, 10% RTA)

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.

Projekta mērķis

Projekta mērķis – komercializēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā izstrādāto ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģiju un izstrādājumu pielietojumu.

Projekta galvenie rezultāti

 1. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādāšana.
 2. Komercializācijas stratēģijas izstrādāšana.
 3. Komercializācijas pasākumu plāna izstrādāšana.

Projekta vadītājs

Docente, vadošā pētniece Dr.biol., Rasma Tretjakova

Iesaistītās personas

Projekta vadību un īstenošanu nodrošinās šāda zinātniskā komanda:

 • Rasma Tretjakova (zinātniskā vadība, promocija)
 • Samanta Gaile (tehnoloģiju izstrāde un attīstība, pārbaude mākslīgajā un reālajā vidē)
 • Inese Silicka (izstrādājumu un to pielietojumu izpēte un pārbaude mākslīgajā un reālajā vidē)
 • Ērika Teirumnieka (produkta kvalitatīvā testēšana, administratīvā vadība)
 • Inese Bernāne (tehnoloģijas un tehnisko rezultātu validācija mākslīgi radītajā vidē, ķīmiskā analīze)
 • Lienīte Litavniece (biznesa līderis)
 • Edmunds Teirumnieks (produkta virzība tirgū)
 • RTA Pārtikas pārstrādes programmas studentes Dana Gricika, Sintija Augule (produkta uzlabošana)

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.