Arhīvs: WEB-BASED LASER SAFETY MODULES FOR VOCATIONAL EDUCATION/TRAINING Nr.2018-1-LV01-KA202-05695

Projekta darbības laiks: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekta apraksts

“WEB-BASED LASER SAFETY MODULES FOR VOCATIONAL EDUCATION/TRAINING"

KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practice;

KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training. 

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Lyubomir Lazov – koordinators

Projekta īstenošanas komanda

Lyubomir Lazov, Ērika Teirumnieka, Olga Trančenoka, Sintija Augule, Antons Pacejs

Projekta partneri

 • European Center for Education - Bulgaria
 • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft – Hungary
 • Veda Consult - Bulgaria
 • SWA Bildungsakademie GmbH – Germany
 • Universitatea Din Pitesti – Romania
 • University of Ruse Angel Kanchev – Bulgaria

Projekta mērķis

Uzlabot profesionālās iemaņas lāzera drošības jomā, izmantojot tiešsaistes apmācības moduļus.

Projekta aktivitātes

 1. Profesionālo iemaņu uzlabošanas nepieciešamības analīze Lāzera drošības jomā (aptaujas anketu izstrāde ar lāzera staru saistītiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, datu savākšana un analīze).
 2. Moduļu galveno tēmu identificēšana Lāzera drošības iemaņu uzlabošanai balstoties un analizētiem datiem.
 3. Apmācības platformas izvēle e-vidē.
 4. Apmācības moduļu izveide.
 5. Interaktīvo moduļu izstrāde e-vidē.
 6. Moduļu vadītāju apmācības programmas izveide.
 7. Rokasgrāmatas izveide moduļu vadītājiem.
 8. Moduļu vadītāju apmācība.
 9. Moduļu testēšana un aprobācija.
 10. Interaktīvo moduļu uzlabošana balstoties uz testēšanas rezultātiem.
 11. Izstrādātas galīgās vadlīnijas moduļu vadītājiem.
 12. Lāzera drošības profesionālās tālākizglītības kursa sertificēšana.

Projekta rezultāti

 1. Izveidot trīs tīmekļa valodu moduļus profesionālās apmācības uzlabošanai lāzera drošības jomā. Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana fotonikas un lāzeru tehnoloģijas jomā.
 2. Fotonikas un lāzeru tehnoloģijas jomā strādājošo darbinieku profesionālo iemaņu paaugstināšana.
 3. Lāzertehnoloģiju sistēmu speciālistu prasmju un iemaņu uzlabošana lāzera drošības jomā.
 4. Atbalsts fotonikas un lāzertehnoloģiju attīstībai, radot speciālistus ar nepieciešamajām prasmēm drošam darbam ar lāzertehnoloģijām.
 5. Fotonikas un lāzertehnoloģiju speciālistu nodarbinātības iespēju uzlabošana Eiropas darba tirgū.
 6. Jauniešu motivācijas palielināšana profesionālās apmācības jomā, lāzera drošības un arodveselības jomā.
 7. Nodrošināt brīvu piekļuvi mācību materiāliem par lāzera drošības principiem un tehnoloģijām.
 8. Atbildības sajūtas radīšana - priekšnoteikums veselīgu darba apstākļu nodrošināšanai darba vietā.

Projekta īstenošana

Kickoff sanāksme Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 28.02.-1.03.

Cita informācija

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Mājas lapa

http://lasersafety.rta.lv 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.