Arhīvs: Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/131

Projekta darbības laiks: 01.10.2017 - 30.09.2020

Iesaistītais personāls

Rasma Tretjakova

Aktivitātes

Tiek plānots apzināt zilā māla resursus Latgales ezeros, izpētīt to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības un noteikt to pielietošanas iespējas, tādā veidā palielinot zinātnisko kapacitāti un kompetenci sekmīgai pētījumu komercializācijai.

Rezultāti

Pētījumā tiks apsekoti un iegūti zilo mālu paraugi no vismaz 10 Latgales ezeriem, noteiktas to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, pēc kurām piemeklēti iespējamie zilā māla pielietojuma veidi; izstrādātas zinātniskās publikācijas; pētījums tiks prezentēts zinātniskajās konferencēs; izstrādāts vismaz 1 jauns zilo mālu saturošs kosmētiskais produkts.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.