Arhīvs: ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība, Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127

Projekta darbības laiks: 01.10.2017 - 30.09.2020

Iesaistītais personāls

Artūrs Gaveika

Projekta aktivitātes

Tiek plānots īstenot pētnieciskos un zinātniskos pasākumus: konferences, seminārus, anketēšanas un aptaujas, mobilitātes pasākumus, izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai.

Rezultāti

Paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai  un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un  patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti, kā arī zinātniskās atziņas apkopot monogrāfijā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.