Arhīvs: Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos Nr.LV-UA/2018/3

Projekta darbības laiks: 01.01.2019 - 31.12.2020

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir  40 000.00 EUR no Latvijas – Ukrainas Sadarbības programmas.

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Projekta vadītājs 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina

Tālrunis: +371 26121040

e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Projekta administratore

Dr.paed., Līga Danilāne

Tālrunis: +371 29474886

e-pasts: Liga.Danilane@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

https://tdl.rta.lv/

Projekta īstenošanas komanda

V.Ļubkina  - projekta vadītāja, L.Danilāne - projekta administratore, I.Žogla,  S.Ušča, G.Marzano, A.Abuže, doktorantsM.Spridzāns

Projekta partneri

Ternopil National Economicuniversity, Ukraine

Projekta mērķis

Pamatojoties uz universitāšu docētāju  un studentu digitālās gatavības analīzi un dzimumu nevienlīdzības  kultūras un psiholoģiskiem faktoriem tehnoloģiskajā jomā, izstrādāt/ieviest kopīgu tiešsaistes docētāju/skolotāju profesionālās pilnveides programmu, cilvēkresursu dzimumu līdztiesības disproporcijas mazināšanai reģionos.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros notiek semināri un video konferences.

Projekta rezultāti

  • Docētāju un studentu digitālo kompetenču novērtēšana, nosakot kompetences trūkumus digitālās gatavības ziņā. Ieteikumi docētāju un studentu mācību programmu un kursu uzlabošanai digitālo prasmju attīstīšanai.
  • Dzimumu līdztiesības līdzsvarošanas sekmēšana; sieviešu digitālo iespēju palielināšana universitāšu profesionāļiem un studentiem saistībā ar potenciālo pašrealizāciju digitālo tehnoloģiju jomā.
  • Pētniecības, izglītības un pašvaldības uzmanības pievēršana jautājumiem par IT gatavību, dzimumu līdztiesību, reģionu cilvēkkapitāla kvalitāti un struktūru pārejas perioda laikā
  • Sagatavota starptautiska, apgūšanai angļu valodā tiešsaistes profesionālās pilnveides programma "Mācīšanās pēcindustriālās ekonomikas attīstībai", kuras pamatā ir Kopienas Prakses modelis, ar nolūku turpmākai ieviešanai Ukrainas un Latvijas pedagoģiskajā darbībā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.