Arhīvs: Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai. Projekta numurs:  20.18-1-IT02-KA204-048479

Projekta darbības laiks: 12.11.2018 - 11.11.2020 | Finansējums, EUR: 91200

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)                                    

Profesore, Dr.paed., Velta Ļubkina, e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

Projekta īstenošanas komanda

V. Ļubkina – projekta vadītājs, S. Stafecka – projektu tehniskā sekretāre; brīvprātīgie- pētnieki: I.Prudņikova; A.Kaupužs, Ē Kalvāns

Projekta partneri

Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Italy

Interdisciplinary Network of Speciala and Intercultural Education INCLUDE, Greece

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Bosnia and Herzegovina

WYZSZA SZKOLA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE, Poland

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA, Spain

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

Fakultet zdravstvenih studija Sveucilista u Rijeci, Croatia

Projekta mērķi

Projekta galvenais mērķis ir definēt Eiropas līmeņa digitālo sociālo inovāciju kompetenču pamatportfeli, kas īpaši izstrādāts studentiem sociālo pedagogu studiju programmās, nodarbinātajiem / bezdarbniekiem, sociālajiem pedagogiem un sociālajiem brīvprātīgajiem.

Projekta aktivitātes

-

Projekta rezultāti

  • definēt kompetences, kas ir būtiskas, lai īstenotu uz IKT balstītas sociālās integrācijas iniciatīvas/pakalpojumus (sociālā iekļaušana);
  • motivēt/iesaistīt sociālos pedagogus un sociālos brīvprātīgos sociālās inovācijas idejās/iniciatīvās (sociālā sadarbība);
  • atbalstīt sociālos pedagogus un sociālos brīvprātīgos, apgūstot un attīstot pamatprasmes digitālajā sociālajā inovācijā, lai veicinātu viņu sociālo un izglītības personīgo attīstību, kā arī uzlabot viņu nodarbinātības iespējas (sociālie jauninājumi).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.