Arhīvs: EXSTENDING SOCIAL EDUCATORS COMPETENCES/ESEC AGREEMENT No 2018-1-PL01-KA204-051126

Projekta darbības laiks: 01.11.2018 - 30.11.2020 | Finansējums, EUR: 172625

Erasmus+

Projekta mērķis

ESEC projekta mērķis ir paplašināt un pilnveidot sociālo pedagogu kompetenci (proti, sociālo pedagogu un sociālo darbinieku kompetenci). Šis projekts apmācīs sociālos pedagogus vecāku apmācības programmu izstrādē un vadīšanā (pievēršoties bērnu ar attīstības traucējumiem vecākiem).

The ESEC project aims at extending and developing social educators competence (namely, the competence of social pedagogues, social workers, and learning support teachers). This project will train social educators and learning support teachers in developing and running parent-training programs (focusing on parents of children with developmental disabilities).

Projekta galvenie rezultāti

Tiks izstrādāts integrēts sociālo pedagogu un mācību atbalsta skolotāju kompetences portfelis, veidota jauna studiju programma augstskolās, sociālajās skolās un mācībspēku profesionālajos kursos.

The results of the ESEC project will be used to integrate the competence portfolio of social educators and learning support teachers as well as to build a new curriculum at Higher Education institutions, social workers schools, and learning support teacher professional courses .

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Projekta koordinatore, Dr.paed., Līga Danilāne

Tālrunis: +371 29474886

e-pasts: Liga.Danilane@rta.lv

Projekta partneri

Janusz Korczak Pedagogical University, Poland

Ecoistituto del friuli Venezia Giulia, Italy

Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education INCLUDE, Greece

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA, Spain

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.