Arhīvs: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija, Nr. 8.1.1.0/17/I/011

Projekta darbības laiks: 16.03.2018 - 31.12.2018 | Finansējums, EUR: 964917

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu"

Publicēšanas datums 27.06.2018

Projekta mērķis

Projekta mērķis: modernizēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) īstenotās STEM studiju programmas "Lāzertehnoloģijas", "Mehatronika", "Mašīnbūve", lai nodrošinātu Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus un veicinātu jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā. 
8.1.1.SAM ietvaros projektā paredzēts modernizēt divas jaunas studiju programmas studiju virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” – akadēmisko maģistra studiju programmu “Lāzertehnoloģijas” (45521), 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mašīnbūve” (41521), kā arī 2.līmeņa profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmu “Mehatronika” (42521). Modernizācija ir vērsta uz jaunu iekārtu un aprīkojuma, materiālu, instrumentu iegādi lāzertehnoloģiju jomā, kas tiks izvietotas projekta ietvaros būvējamajā Fizikālo procesu un lāzrtehnoloģiju centra ēkā, un mašīnbūves un metālapstrādes jomā, kas daļēji tiks izvietotas esošajās laboratorijās. Tiks iegādāti jauni datori, WEB konferenču aprīkojums, datu glabātuves sistēmas, modernizēta serveru telpa.

Projekta plānotie rezultāti: 

1. Modernizētas akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas” (45521), 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mašīnbūve” (41521), 2.līmeņa profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika” (42521). 

2. Uzbūvēta Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra ēka Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. 

3.RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra laboratorijas aprīkotas ar lāzeriekārtām griešanai, metināšanai, gravēšanai ar papildaprīkojumu un aprīkojumu darba vietu ierīkošanai, tai skaitā mēbelēm. 

4. Iegādātas un uzstādītas iekārtas, aparatūra, kā arī iegādāti materiāli, tehnoloģijas, speciālā programmatūra, inventārs un instrumenti esošajās laboratorijās, kuras tiek izmntotas STEM studiju programmu īstenošanai RTA. 

5. Iegādāta datortehnika, datu glabātuves un modernizēta serveru telpa STEM studiju programmu īstenošanai RTA. 

6. Iegādāts un uzstādīts Web konferenču aprīkojums un tulkošanas komplekti RTA STEM programmu modernizācijai. 

7. Ierīkots optiskais tīkls līdz jaunizbūvētajai Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju laboratorijai.

Projekta vadītājs

Inženieru fakultātes dekāne – Ērika Teirumnieka

Kontaktinformācija – erika.teirumnieka@rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.