Arhīvs: Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL (586278-EPP-1-2017-LV-EPPKA2-CBHE-JP)

Projekta darbības laiks: 15.10.2017 - 14.10.2019 | Finansējums, EUR: 732251

Atbildīgā persona

Projekta koordinatore, philol., Karīne Laganovska

Tālrunis: 26411587, E-pasts: Karine.Laganovska@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

(drīz tiks izveidota projekta mājaslapā Baltkrievijā)

Projekta īstenošanas komanda

K. Laganovska, I. Mietule, M. Opincāne, M. Isajeva, K. Gailis, M., Kijaško, O. Trančenoka, I. Beinaroviča-Litvinova, M. Igavens.

Projekta partneri

 • University of Cadiz, UCA
 • Linnaeus University, LNU
 • The Open University, OU
 • Polotsk State University, PSU
 • Yanka Kupala State University of Grodno, YKSUG
 • Belarusian State Agricultural Academy, BSAA
 • Sukhoi State Technical University of Gomel, GSTU
 • Brest State Technical University, BrSTU
 • Vitebsk State University named after P.M. Masherov, VSU

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis: mūžizglītības attīstība un pilnveide Baltkrievijā, izmantojot tālmācības un Boloņas instrumentus reģionālā darba tirgus attīstībā.

Specifiskie mērķi                                                       

 • Attīstīt sadarbību mūžizglītībā starp Baltkrievijas reģionālajām universitātēm, balstoties uz 6 vadošo Baltkrievijas reģionālo universitāšu mūžizglītībā integrēšanu Starpuniversitāšu mūžizglītības tīklā (ILN);
 • izvēlēties konkrētas tēmas pieciem jauniem tiešsaistes vai jaukta tipa mūžizglītības kursiem angļu valodā, IT, uzņēmējdarbībā un finanšu pratībā, resursu taupīšanā un tiesībās, kas atbilstu reģionu sabiedrības prasībām un vajadzībām;
 • izveidot, attīstīt un izmēģināt piecus jaunus tiešsaistes (vai jauktā tipa) mūžiglītības kursus uz Moodle bāzes, kas būtu pieejami plašākai sabiedrībai;
 • izvērtēt kursus un uzlabot tos; kontrolēt projekta kvalitāti;
 • nodrošināt, ka reģionu kopienas iegūst informāciju par projektu, palielināt projekta atpazīstamību, izplatīt projekta rezultātus;
 • veikmsīgi īstenot projektu un tā rezultātus gan tā īstenošanas laikā, gan arī pēc ES finansēšanas posma beigām.

Projekta aktivitātes

Projekta laikā, izmantojot tālmācības un Boloņas instrumentus, tiks attīstība un pilnveidota mūžizglītība Baltkrievijā, lai reģionālo darba tirgu attīstītu ar starpuniversitāšu mūžizglītības tīklu (ILN); tiks izstrādāti, attīstīti un testēti pieci jauni tiešsaistes (vai jauktā tipa) mūžizglītības mācību kursi plašākai sabiedrībai; pēc testēšanas kursi tiks izvērtēti, kā arī tajos būs veikti labojumi.

Projekta rezultāti

Tiks izstrādāti mūžizglītības mācību kursu mācību materiāli, pieci jauni tiešsaistes vai jauktā tipa mūžizglītības kursi; starpuniversitāšu tīkla (ILN) izveide.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.