Arhīvs: ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās”

Projekta darbības laiks: 19.12.2008 - 31.12.2013 | Finansējums, EUR: 210548

Atbildīga persona

Edmunds Teirumnieks, Edmunds.Teirumnieks@ru.lv, +371 64624534

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, Atbrīvošanas aleja 76, 11.telpa, Rēzekne, LV-4601

Projekta darbības termiņš: 19.12. 2008. – 31.12.2013

Finansējuma summa LVL:  210 548.00

Par projektu:  Rēzeknes Augstskola (RA) jau 2005.gada nogalē iesaistījās LR Ekonomikas ministrijas izstrādātajā un realizētajā projektā, kas paredzēja Latvijas augstskolās izveidot tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus. Šī projekta ietvaros kā RA Inženieru fakultātes Latgales Ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta struktūrvienība tika izveidots Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, kurš īsteno ERAF finansētu projektu “Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”

Projekta mērķis

Veikt inovatīvo darbību komercializāciju vides tehnoloģiju jomā, kas veicina jaunāko zinātnisko, tehnisko, sociālo vai citu ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošanu tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta ietvaros tiek sniegta informācija par iespējām veikt pētījumus Rēzeknes Augstskolas laboratorijās, piedāvāta datorprogrammatūru, Web mājas lapu, metodisko norādījumu un praktisko ieteikumu izstrāde, videi draudzīgu/resursus taupošu tehnoloģiju un procesu ekonomiskās efektivitātes izvērtēšana. Sniegtas konsultācijas vides inženierzinātņu, inženierekonomikas, datorzinātņu, ainavu, vides kvalitātes standartu nodrošināšanas, ekoloģijas un ekodizaina, datortehnikas un programmatūras, matemātiskās modelēšanas jomā. Tiek organizēti dažādas tematikas semināri ciklā „Vide, tehnoloģijas un konkurētspēja”. Projekta darbinieki piedalās starptautiski zinātniski praktisko konferenču organizēšanā. Kontaktpunkts piedalās komercializācijas piedāvājumu izstrādē. Savukārt rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai un attīstībai tiks pieteikti starptautiskie un nacionālie patenti.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 76, 11.telpa, Rēzekne, LV-4601

Kontakttālrunis: + 371 64625167

Fakss: + 371 64625167

Kontaktpersonas:

VTPP vadītājs Edmunds Teirumnieks e-pasts edmunds@ru.lv

VTPP koordinatore Sintija Augule e-pasts sintija.augule@ru.lv

VTPP speciāliste Ērika Teirumnieka e-pasts erika.teirumnieka@ru.lv

Projekta mājas lapa: http://vtpp.ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.