Arhīvs: Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks

Projekta darbības laiks: 01.02.2018 - 31.03.2020 | Finansējums, EUR: 25000

Atbildīgā persona

Edmunds Teirumnieks

Kontaktinformācija - Edmunds.Teirumnieks@rta.lv

Konkurss

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ,,Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai", kas tiek rīkot ssaskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr. 692 ,,Darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma ,, Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi."

Projekta galvenie rezultāti

Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīka komercializācija, kas ietver komercializācijas stratēģijas sagatavošanu, tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanu, eksperimentālās izstrādnes, dalības starptautiskās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs ārvalstīs individuālās vizītes, dalību LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanu (izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija, uzturēšana), komercializācijas piedāvājuma sagatavošanu, tai skaitā ekspertu piesaisti komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū, licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.