Arhīvs: INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI - 163

Projekta darbības laiks: 01.04.2017 - 31.03.2019 | Finansējums, EUR: 631294

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir  631 294 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 536 600 EUR.

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja 
Dr.paed., Velta Ļubkina
Tālrunis: +371 26121040
e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

Projekta īstenošanas komanda

L.Danilāne - projekta koordinatore, e-pasts Liga.Danilane@rta.lv, V.Ļubkina, S.Ušča, A.Kaupužs, T.Pīgozne, R.Orska

Projekta partneri

Šiauliai University

Projekta mērķis

Izveidot sociālo psiholoģisko atbalsta pakalpojumu sistēmu, ar mērķi veicināt pusaudžu sociālo integrāciju sociālā riska apstākļos, vienlaikus ieviešot pozitīvās stresa risināšanas stratēģijas kā metodi pusaudžu un jauniešu sociālajai integrācijai.

Projekta aktivitātes

Video - https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=wted7CYWD1M

Projekta rezultāti

Attīstīti sociāli psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi, kurus iespējams iekļaut sociālo pakalpojumu katalogā mērķa grupai abās valstīs.

Izstrādātās tehnoloģijas un labā pieredze tiks iekļauta Šauļu Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgajā studiju programmā, kas ir paredzēta sociālajiem darbiniekiem un rehabilitācijas speciālistiem.

Daudznozaru telpu aprīkojums, psihofizioloģiskie, psiholoģiskie mērīšanas instrumenti, kuri izmantoti psihosociālu pakalpojumu attīstīšanai, tiks izmantoti kā pamats izglītības uzdevumiem, tālākiem zinātniskiem pētījumiem un sabiedrības psihosociālo pakalpojumu centru attīstībai.

Projekta faili

PDF Social incliusion ataskaita FINAL naujas

PDF Identification of WCQ tyrimo ataskaita-3 naujas

Projekta īstenošana/(bildes)

http://www.rta.lv/aktualitates/975 

http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/sadarbiba/SAN/RTA_dialogi/2017/RTAD_Junijs_2017_net.pdf

 http://www.rta.lv/projekts_porzcoping_lli163

POZCOPING LLI-163

Multisensorās istabas atklāšana:

 

Multisensora istaba

 

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu.

ES oficiālā mājas lapa www.europa.eu.

 Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild RTA, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.