Pieejamas Lietuvas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem

Pirmdiena, 26. janvāris, 2015
Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikumu iesniegšanas termiņi – 2015. gada 1. marts (vasaras skolas) un 1. aprīlis (studijas un pētniecība).

Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (izņemot pēdējā kursa studentus), pētnieki un mācībspēki.
2015./2016. akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

 • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām visās studiju programmās, t. sk. Baltistikas studiju programmā. Vienas stipendijas ilgums – līdz 10 mēnešiem. Kopējais mēnešu skaits, kas paredzēti Latvijas studentiem, – 50;
 • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem. Vienas personas vizītes maksimālais ilgums – 3 mēneši. Kopējais mēnešu skaits, kas paredzēti Latvijas pētniekiem, – 9;
 • trīs stipendijas dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.


Papildu informācija par Lietuvas valdības studiju un pētniecības stipendijām

2015. gada vasarā iespējams piedalīties vienos no pieciem piedāvātajiem lietuviešu valodas un kultūras kursiem, kas notiek:


Papildu informācija par Lietuvas valdības vasaras kursu stipendijām:
Iesniedzamie dokumenti visiem trim stipendiju veidiem:

 • tiešsaistē aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas pēc aizpildīšanas tiek izdrukāta, parakstīta un kopā ar pārējiem dokumentiem iesniegta Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī vasaras skolu kandidātiem jāaizpilda šī veidlapa;
 • vēstule, kas apliecina, ka stipendijas kandidāts studē vai strādā Latvijas augstskolā vai augstskolas pētniecības institūtā (vēstulē par studentu jānorāda, vai viņš studē bakalaura, maģistra vai doktora studijās, studiju gads un paredzamais diploma iegūšanas laiks);
 • augstskolas Ārējo sakaru daļā apstiprinātas bakalaura un/vai maģistra diplomu kopijas un diplomu pielikumu kopijas. Tiem, kas diplomu vēl nav saņēmuši, jāiesniedz atzīmju izraksts, kurā redzamas visu līdz šim nokārtoto eksāmenu atzīmes;
 • 2 pasniedzēju ieteikuma vēstules (ne vecākas par 6 mēnešiem);
 • vēstule no Lietuvas augstskolas, kas apstiprina gatavību uzņemt Latvijas studentu/pētnieku/mācībspēku, ja viņam tiek piešķirta Lietuvas valdības stipendija (izņemot vasaras kursu pieteikumiem). Lūdzam rūpīgi izlasīt norādījumus sludinājumam pievienotajā informācijā;
 • detalizēts studiju/pētniecības plāns (izņemot vasaras kursu pieteikumiem);
 • sertifikāts (kopija), kas apliecina lietuviešu valodas vai tās svešvalodas zināšanas, kurā notiks mācības vai tiks izstrādāts pētniecības darbs;
 • pases vai Latvijas Republikas personas apliecības kopija.

Pieteikumu iesniegšana:

 • pēc pieteikšanās elektroniski dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050;
 • lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot iepriekš norādītajā secībā;
 • dokumentiem jābūt angļu vai lietuviešu valodā. Tulkotajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem, to dara notārs vai dokumenta izdevējs;
 • visiem dokumentiem jābūt datorrakstā (ar roku rakstīti dokumenti netiek pieņemti).


Pieteikumu iesniegšanas termiņi: 2015. gada 1. marts (vasaras skolu stipendijām) un 1. aprīlis (studiju un pētniecības stipendijām).

Kontaktinformācija:
e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv
tālr. 67814331

Stipendijas tiek piešķirtas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Igaunijas Republikas Izglītības un pētniecības ministrijas un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumam par studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu.

http://viaa.gov.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.