Projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) aktualitātes

Pirmdiena, 6. septembris, 2021

2021. gada vasaras mēneši projektā iesaistītajiem pētniekiem, neraugoties uz atvaļinājuma laiku, ir bijuši visai darbīgi. Vairāki Reģionālistikas zinātniskā institūta un Inženierzinātņu institūta pētnieki (Ilmārs Kangro, Olga Vindača, Sanita Martena, Heiko Martens, Antra Kļavinska) ir piedalījušies nozīmīgās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos, kas lielākoties notika attālināti. Konferences ir nozīmīgi starptautiskās tīklošanās pasākumi, kur ir iespēja atrast potenciālos partnerus jauniem Apvārsnis Eiropa projektu pieteikumiem un citiem sadarbības projektiem. Jau ir saņemti pētnieku pieteikumi arī turpmākai dalībai starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Patlaban vēl tiek gaidīti rezultāti  pavasara semestrī iesniegtajiem pieteikumiem Apvāršņa projektu konkursos (ERA-HDHL, CHANSE), kā arī tiek gatavoti jauni projektu pieteikumi Marijas Skladovskas Kirī pēcdoktorantūras stipendijām, kā arī HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01.

 

Antra Kļavinska, projekta koordinatore

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.