Aicina pieteikties doktorantūras grantu konkursam projektā "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA" humanitārās un mākslas zinātnēs

Otrdiena, 17. augusts, 2021

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Vidzemes Augstskola (ViA) un Ventspils Augstskola (VeA)  izsludina konkursu doktorantu pieteikumu atlasei darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektā projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”.

Pieteikumus var iesniegt no 2021.gada 17.augusta līdz 2021.gada 17.septembrim.

Prasības kandidātam

 1. Doktoranti, kuri sekmīgi studē VeA akreditētās doktora studiju programmās pilna vai nepilna laika studijās, valsts budžeta vai maksas studiju vietās.
 1. Zinātniskā grāda pretendenti, kuri sekmīgi absolvējuši VeA doktora studiju programmas teorētisko daļu, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu.
 1. Uz doktorantūras grantu var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kas studē VeA šādā zinātņu jomā:
 • humanitārās un mākslas zinātnes (2 grantu vietas).
 1. Pretendējot uz doktorantūras grantu, doktorantam jāapliecina, ka viņš/viņa ir gatavs/a iesaistīties arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vidēji vismaz 25 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

PDF Nolikums par doktorantūras grantu saņēmēju atlasi

 

Iesniedzamie dokumenti

 • Pretendenti doktorantūras granta konkursam piesakās un iesniedz Projekta administrācijai šādus dokumentus:
  • iesniegumu konkursam doktorantūras grantam (1. pielikums),
  • dzīvesgājuma aprakstu (CV) Europass formātā,
  • motivācijas vēstuli,
  • apliecinājumu, ka viņš/viņa ir gatavs/-a:
   • strādāt studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba slodzes,
   • iesaistīties arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā vai nodarbināts citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vidēji vismaz 25 procentu apmērā no pilnas darba slodzes,
  • kritēriju izpildi apliecinošos dokumentus,
  • atsevišķo zinātnisko publikāciju sarakstu, norādot saites uz publikāciju datu bāzēs (tai skaitā atsūtīt šo dokumentu elektroniskā veidā uz konkursa sludinājumā norādīto e-pastu).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 17.septembris

 1. Pieteikumu sūtot elektroniski Ventspils Augstskolai: inta.ezermale@venta.lv
 2. Pieteikumu var iesniegt klātienē Ventspils Augstskolā, saskaņojot pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku ar e-pastā: inta.ezermale@venta.lv

 Papildu informācija:

VeA: inta.ezermale@venta.lv vai pa tālruni 26399091Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.