Projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” (Nr. 1.1.1.5/18/I/012) rezultāti 2020. gadā

Otrdiena, 15. decembris, 2020
Neskatoties uz ierobežojumiem (samazinātas starptautiskās tīklošanās iespējas), 2020. gadā RTA pētnieki ir turpinājuši darbu programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu sagatavošanā.

Šogad RTA personāls bija iesaistīts piecu pieteikumu sagatavošanā (inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs), tika iesniegti četri projektu pieteikumi, no tiem divi novērtēti zem kvalitātes sliekšņa, divi vēl ir izvērtēšanas procesā, vienu plānots iesniegts 2021. gada janvārī.

Pētnieki šogad ir piedalījušies vairākos semināros par programmas “Apvārsnis Eiropa” aktualitātēm, tiek plānots iesaistīties šīs jaunās programmas projektu konkursos.

A. Kļavinska, projekta vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.