Projekta pieredze tiek integrēta mācību procesā

Ceturtdiena, 10. septembris, 2020
Šogad, projekta rezultāti un pieredze tika integrēti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācību procesā. Mācību kursa “Tehniskā redze” (MašZ4011) ietvaros, profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas “Mehatronika” 4. kursa studenti apgūst zināšanas un prasmes mākslīgajā intelekta jomā. Kursa ietvaros studenti tiek apmācīti veikt attēlu apstrādi, klasifikāciju, semantisko segmentāciju, pielietojot mašīnu dziļā mācīšanās elementus. Studenti gūst prasmes programmēt Python valodā, konstruēt un apmācīt mākslīgos neirontīklus, izmantojot tādus rīkus kā Keras un PyTorch.

lzp-2019/1-0094 Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas
Īstenošanas periods: 01/2020 – 12/2022
Projektu finansē: Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija
Finansēšanas līgums Nr.10-5/1

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.