Pieteikšanās mērķstipendijas konkursam doktorantam speciālajā izglītībā

Pirmdiena, 12. oktobris, 2020
2020. gada 29. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senātā tika apstiprināts NOLIKUMS par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību kopīgajā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes” Eiropas Sociālā fonda projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros.

       

   Mērķstipendija tiek piešķirta doktorantam speciālajā izglītībā, kurš studē pilna laika studijās valsts budžeta finansētā vai maksas studiju vietā doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”.

  Ar  RTA rektores rīkojumu  Nr. 4.20/6  (no 09.10.2020.) izziņots konkurss uz mērķstipendiju doktorantam speciālajā izglītībā.

       Pieteikšanās mērķstipendijas piešķiršanas konkursam no 12.10.2020. līdz 15.10.2020. Doktorantam speciālajā izglītībā (pretendentam uz mērķstipendiju) projekta vadītājai Dr. paed., asoc.prof. Mārītei Rozenfeldei jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

  1. iesniegumu konkursam mērķstipendijas saņemšanai;
  2. CV;
  3. motivācijas vēstule.

(Dokumentu veidlapas pieejamas IVDF dekanātā 211. kab.)

Projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”  (Nr.8.2.1.0/18/I/003)

 

 

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.