Apsveicām projekta dalībniekus ar bakalaura un maģistra grādiem

Pirmdiena, 29. jūnijs, 2020
27. jūnijā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika ikgadējs Inženieru fakultātes vasaras absolventu izlaidums.

Šogad trīs projekta dalībnieki: Ilmārs Apeināns, Vitālijs Žukovs un Jānis Stanķevičs ieguva bakalaura grādu, pabeidzot 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Programmēšanas inženieris". Savukārt, Tatjana Aleško ieguva maģistra grādu, studiju programma "Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas", aizstāvējot maģistra darba tēmu “Ābeļu un Bumbieru Kraupja Atpazīšanas Rīks Latvijas Dārzkopjiem” izstrādātu projekta ietvaros. Vēlamies viņiem arī turpmākus karjeras sasniegumus!

lzp-2019/1-0094 Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas
Īstenošanas periods: 01/2020 – 12/2022
Projektu finansē: Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija
Finansēšanas līgums Nr.10-5/1

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.