Projekta grupa dalās ar saviem rezultātiem 24. starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē "Cilvēks. Vide. Tehnoloģija."

Trešdiena, 27. maijs, 2020
24. starptautiskajā studentu zinātniski praktiskajā konferencē „Cilvēks. Vide. Tehnoloģija.” tiešsaistes vidē piedalījās lzp-2019/1-0094 projekta studenti Ilmārs Apeināns un Vitālijs Žukovs, kuri padalījās ar saviem pētījumu rezultātiem un iegūtu pieredzi projekta ietvaros.

(Vairāk par konferences norisi var lasīt šeit)

Ilmārs Apeināns pastāstīja par neirontīklu modeļu ātrdarbības testēšanu uz mobilajām iekārtām, noprezentējot darbu ar nosaukumu “Konvolūciju Neironu Tīklu Arhitektūru Ātrdarbības Eksperimentālais Salīdzinājums”.

Savukārt, Vitālijs Žukovs noprezentēja darbu “Dziļā Apmācība Ābolu un Bumbieru Atpazīšanai”, kurā tika aprakstīts, kā tika izstrādāts AlexNet arhitektūras pielāgotais neirontīkla modelis augļu atpazīšanas uzdevumiem.

Atsevišķu pateicību, projektu grupa vēlas izteikt RTA maģistrantei Tatjanai Aleško, kura studē programmā “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”. Tatjana Aleško izpildīja sabiedrības aptauju ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju interesi dārzkopībā. Pamatojoties uz statistisko datu un anketēšanas rezultātu analīzes, viņa izstrādāja ekonomiskās ietekmes novērtējumu, kādu var radīt dārzkopības viedā sistēma realizējama lzp-2019/1-0094 projekta ietvaros.

Studentu darbus vadīja pētnieki Dr.sc.ing. Sergejs Kodors un Dr.sc.ing. Imants Zarembo.

lzp-2019/1-0094 Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas
Īstenošanas periods: 01/2020 – 12/2022
Projektu finansē: Latvijas Zinātnes padome; Studiju un zinātnes administrācija
Finansēšanas līgums Nr.10-5/1


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.