Par jauno bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība”

Otrdiena, 24. marts, 2020
No 2018. gada septembra Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiek īstenots ESF projekts, kura mērķis: izstrādāt, licencēt konceptuāli jaunu bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība”.

    

   Sagatavojot  licencēšanas ziņojumu, ar izstrādāto studiju programmu, tās saturu gan klātienē tiekoties, gan virtuāli (organizējot sarunas Skype, sarunas videokonferenču režīmā) tika iepazīstināti izglītības pārvalžu darbinieki, Iekļaujošās izglītības atbalsta centru darbinieki, vispārējās un speciālās  izglītības iestāžu  skolotāji, Latvijas speciālo pedagogu asociācijas biedri un citi interesenti.

Rezultātā, pateicoties lielajai ieinteresētībai no skolotāju puses, tika saņemts atbalsts šādas, jaunizstrādātās programmas īstenošanai no

 • Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes,
 • Balvu novada Izglītības pārvaldes,
 • Jēkabpils Izglītības pārvaldes,
 • Daugavpils novada izglītības pārvaldes,
 • Jelgavas izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības atbalsta centra;
 • Latvijas speciālo pedagogu asociācijas Jelgavas nodaļas speciālajiem pedagogiem un skolu atbalsta personāla.

Dr.paed., asoc. profesore Mārīte Rozenfelde ar izstrādājamo studiju programmu un programmas saturu (studiju kursa “Integrācija un iekļaušana” īstenošanas laikā) iepazīstināja profesionālās maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” studentus, kopumā saņemot  pozitīvu  jaunizstrādājamās studiju programmas vērtējumu, uzklausot studentu domas un ieteikumus, kuri, vēlāk, tika pārrunāti  studiju programmas izstrādes darba grupā.

Programmas izstrādes un izvērtējuma procesā tika iesaistīti arī bijušie RTA speciālās izglītības studiju programmu absolventi (Mg. spec. paed. Aija Tereško, Mg.spec. paed. Andrejs  Tereško, Mg. paed. Aija Vindeče, Mg.paed. Regīna Ogriņa, Mg.paed., surdopedagogs  Uldze Strazdiņa, Mg.spec. paed. Inita Kolkovska,  Mg.spec. paed. Sarmīte Safronova, Mg.spec. paed. Tatjana Kromāne, u.c.), daudzi no kuriem, kopā ar augstskolu ekspertiem, izstrādāja atsevišķus studiju kursus un piedalīsies programmas īstenošanā.

Studiju programma paredz arī topošo studentu – speciālo pedagogu praksi vispārējās un speciālajās izglītības iestādēs. Tādēļ, iesniedzot studiju programmu uz licencēšanu, svarīgi bija nodrošināt  nākošajiem studentiem prakšu vietas. Projekta vadība, uzrunājot iespējamo prakšu vietu  administrāciju, saņēma atbalstu faktiski no visas Latvijas. Līgumi par prakšu īstenošanu tika parakstīti ar:

 • Daugavpils pilsētas 4. speciālo PII;
 • Smiltenes novada speciālo pamatskolu;
 • Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas 2. vidusskolu;
 • Jelgavas pamatskolu “Valdeka”;
 • Preiļu pirmo pamatskolu;
 • Rīgas Raiņa vidusskolu;
 • Rīgas Ēbelmuižas pamatskolu;
 • Rēzeknes sākumskolu;
 • Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju;
 • Rēzeknes pamatskolu – attīstības centru;
 • Rēzeknes speciālo PII “Rūķītis;”
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskolu;
 • Kokneses pamatskolu – attīstības centru;
 • Strazdumuižas pamatskolu.

Izstrādātā programma un licencēšanas pieteikums  apstiprināts RTA IVDF Domē, RTA Studiju padomē. Saņemot  RTA Senāta apstiprinājumu sēdē 31.03.2020., studiju programma tiks iesniegta licencēšanai.

Mārīte Rozenfelde, projekta vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.