RTA studenti strādā pētniecības projektā lzp-2019/1-0094

Otrdiena, 25. februāris, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes Inženierzinātņu institūta pētnieki un informācijas tehnoloģiju virziena studenti, īstenojot RTA stratēģiskos mērķus, ir iesaistījušies starpdisciplinārā pētījumā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes APP “Dārzkopības institūts”. Pētnieciskā projekta īstenošanas periods pilni trīs gadi - no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Februārī Inženierzinātņu institūtā uzsāka darbu 3 jauni programmētāji, kuri strādās projektā “lzp-2019/1-0094 Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas”.

Ilmārs Apeināns, Jānis Stankevičs un Vitālijs Žukovs ir 4. kursa studenti, kuri mācās 2.līmēnas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Programmēšanas inženieris”. Projekta īstenošanā aktīvi piedalās arī RTA studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modelēšana” doktorante un institūta inženiere Anda Abuže vadoša pētnieka profesora Arta Teilāna vadībā.

Studentu uzdevumi būs veikt eksperimentus un izstrādāt programmatūru ar mašīnmācīšanās elementiem viedās un precīzās lauksaimniecības jomā. Tas būs dubults ieguvums, jo vienlaicīgi tiek veikti projekta uzdevumi, kā arī studējošie darba rezultātus varēs integrēt savos diplomprojektos un pētnieciskajos darbos un iegūt zinātniski pētnieciskā darba pieredzi.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.