Bakalaura studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs Liepājā

Ceturtdiena, 18. aprīlis, 2019
Seminārā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova, Mg.spec.paed. Mudīte Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, kā arī Liepājas 15. vidusskolas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja I. Stepko, speciālais pedagogs Katrīne Vespere. Kā uzaicinātā piedalījās arī LiepU jaunizstrādājamās studiju programmas “Logopēds” izstrādes ekspertu darba grupas vadītāja Gundega Tomele.

Semināra programma

Laiks

Aktivitāte

Atbildīgais

9.00 -  9.05

Informācija par projektu: mērķis, uzdevumi, norise, aktivitātes, izstrādājamā studiju programma Speciālā izglītība

Proj. vad. Dr.paed., asoc. prof. M.Rozenfelde

9.10 – 10.00

Atbalsta sistēma īstenojot iekļaujošu izglītības procesu izglītības iestādē, speciālistu  darba organizācija, prasības speciālo pedagogu darbam.

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja I.Stepko, speciālais pedagogs K.Vespere

10.10 – 10.50

Mācību stundas vērošana

Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja I.Stepko

11.00- 12.25

Darbs pie jaunizstrādājamās studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādes: vienošanās par programmas mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, izstrādājamās programmas moduļu saturu, uzņemšanas nosacījumiem, moduļu kursiem un to saturu, prakšu uzdevumiem.

Proj. vad. M.Rozenfelde

Eksperti: J. Dzerviniks, A.Kondrova, I. Kokina, S.Tūbele, D.Bethere, M. Reigase

12.25 - 13.00

Pusdienas

 

13.00 -  14.30

Tikšanās ar ESF projekta LiepU studiju programmas “Logopēds” izstrādes vadītāju Gundegu Tomeli par RTA studiju programmas moduļa “Skolotājs - logopēds” izstrādi, saturu.

Proj. vad. M.Rozenfelde

Eksperti: J. Dzerviniks, A.Kondrova, I. Kokina, S.Tūbele, D.Bethere, M. Reigase

Semināra gaitā notika vienošanās par jautājumiem, kuri radušies studiju programmas izstrādes gaitā, saņemta informācija par Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību, eksperti vēroja Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītājas I. Stepko vadītu stundu pirmajā klasē.

Tiekoties ar Liepājas Universitātes jaunizstrādājamās studiju programmas “Logopēds” izstrādes ekspertu darba grupas vadītāju G. Tomeli, tika noskaidrots viedoklis par iespējām  sadarboties RTA studiju programmas “Speciālā izglītība” moduļa “Skolotājs - logopēds” izstrādē.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.