Notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs

Trešdiena, 10. aprīlis, 2019
2019.gada 25. martā Daugavpils izglītības iestādēs un Daugavpils Universitātē notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, Daugavpils 11. pamatskolas vadība un skolotāji, Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādes vadība un skolotāji.

Daugavpils izglītības iestāžu vadībai un skolotājiem tika sniegta informācija:

  1. Par projektu: mērķis, uzdevumi, norise, plānotās aktivitātes;
  2. Par izstrādājamo bakalaura studiju programmu "Speciālā izglītība": tās mērķis, uzdevumi, iespējamie moduļi un to saturs, prakšu uzdevumi un to organizācija.

Savukārt Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere iepazīstināja ar savu atbalsta sistēmas darbības pieredzi skolā, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu pamatskolā, iepazīstināja ar speciālistu  darba organizāciju. Ekspertiem bija iespēja vērot vairākas mācību stundas klasēs, kas atšķiras sekmju, uzvedības, attīstības ziņā, ar skolēnu sastāvu, uzdot jautājumus skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem.

Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības vadītāja V.Larionova un pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe Z.Novicka stāstīja par atbalsta speciālistu darbu savā pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošinot iekļaujošu un  individualizētu izglītības procesu. Eksperti varēja vērot nodarbības ar bērniem, paši izmēģināt piedāvātās IT tehnoloģijas.

Turpinājumā Daugavpils Universitātē notika darbs pie jaunizstrādājamās studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādes: vienošanās par programmas mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, izstrādājamās programmas moduļu saturu, uzņemšanas nosacījumiem, moduļu kursiem un to saturu; prakšu uzdevumiem. Īpaši uzmanība tika pievērsta programmas modulim “Dzirdes traucējumi”, kura izstrādes  kuratore profesore D.Bethere piedāvāja precizētu moduļa redzējumu.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.