Projekta dalībnieku pieredzes apmaiņa Somijā

Piektdiena, 8. marts, 2019
Laikā no 2019. gada 19. februāra līdz 21. februārim jaunizstrādājamās studiju programmas „Speciālā izglītība” izstrādes grupas eksperti devās uz Somiju, Turku pilsētu, Turku Universitāti.

ESF projekts „Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu „Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu „Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

Turku Universitātē notika otrais projekta aktivitātēs plānotais ārzemju pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalījās: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.spec.paed. M. Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: Latvijas Universitātes profesore S. Tūbele, Daugavpils Universitātes profesore I. Kokina, Liepājas Universitātes profesore D. Bethere, Turku Universitātes docētāji, doktoranti,

Latvijas universitāšu un Turku Universitātes kolēģi sniedza informāciju par savām izstrādātajām un īstenotajām studiju programmām speciālās izglītības skolotāju sagatavošanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta studējošo prakšu organizācijai Turku Universitātē.

Eksperti apmeklēja arī pirmsskolas izglītības iestādi „Day Care Center Ketunpesä.” Tā kā Latvijas ekspertu viesošanās laikā Somijā bija skolēnu brīvlaiks, ekspertiem neizdevās redzēt skolotāju ikdienas darbu, tomēr bija tikšanās ar iestādes skolotājiem, kuri iepazīstināja ekspertus ar iestādes darba organizāciju attiecībā uz bērnu dažādību, individuālas pieejas nodrošinājumu un prasībām skolotāja darbam.

Pēcpusdienā eksperti vēlreiz tikās, lai pārrunātu gūtos iespaidus, pārskatītu izstrādājamās studiju programmas kursu saturu.

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.