Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akreditēti visi studiju virzieni

Inženieru fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no -

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 31.12.2023. (akreditācijas lapa Nr.261)

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana” (kods 41481)

 Nr.261

15.05.2015. - 31.12.2023.

Nr.04048-84

15.05.2015.

Dr.sc.ing., doc. S.Kodors (apstiprināts ar 27.05.2014. Senāta lēmumu Nr.19)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris" (kods 42481)

Nr.261

19.06.2013.- 31.12.2023.

Nr.04048-54

19.04.2006.

Dr.sc.ing. prof. P.Grabusts (apstiprināts ar 28.09.2010. senāta lēmums Nr.5)

Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” (kods 47481)

Nr.261

19.06.2013.- 31.12.2023.

Nr.04048-59

22.06.2006.

Dr.sc.ing., prof. P.Grabusts(apstiprināts ar 24.10.2006. Senāta lēmumu Nr.7)

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (kods 45481)

Nr.179

19.06.2013.- 31.12.2023.

Nr.04048-79

17.07.2013.

Dr.oec, doc. S.Ežmale (apstiprināta ar 28.05.2013. Senāta lēmumu Nr.4)

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (kods 51482)

Nr.261

19.06.2013.- 31.12.2023.

Nr.04048-75

05.01.2011.

Dr.sc.ing., prof. A.Teilāns (apstiprināts 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr.8)

Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 31.12.2022. (akreditācijas lapa Nr.66)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika” (kods 42521)

Nr. 66

29.05.2013.- 31.12.2022.

Nr. 04048-63

16.05.2007.

Dr.sc.ing. prof. A.Martinovs (apstiprināts ar 27.03.2007. Senāta lēmumu Nr.3)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris" (kods 42526)

Nr. 66

29.05.2013.- 31.12.2022.

Nr. 04048-35

07.03.2005.

Mg.chem., lekt. Ē.Teirumnieka (apstiprināta ar 24.02.2015. Senāta lēmumu Nr.15)

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas” (kods 45521)

 Nr. 66

29.05.2013.- 31.12.2022.

Nr.04048-85

15.05.2015.

Mg.sc.ing., vieslektors D.Kļaviņš (apstiprināts ar 29.09.2020. Senāta lēmumu Nr.2.)

Profesionālā maģistra studiju programma "Vides aizsardzība" (kods 47526)

Nr. 66

29.05.2013.- 31.12.2022.

Nr.04048-30

27.04.2004.

Dr.hab.geol., prof. G.Noviks (apstiprināts ar 01.12.2003. Senāta lēmumu Nr.6)

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” (kods 51526)

Nr. 66

29.05.2013.- 31.12.2022.

Nr.04048-70

21.02.2008.

Dr.sc.ing., prof. E.Teirumnieks (apstiprināts ar 24.02.2015. Senāta lēmumu Nr.15)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Mašīnbūve" (kods 41521)

Nr. 66

27.09.2016 - 31.12.2022.

Nr.04048-70

21.02.2008.

Dr.sc.ing. prof. A.Martinovs (apstiprināts ar 23.02.2016. Senāta lēmumu Nr.9)

Doktora studiju programma "Lāzertehnoloģijas" (kods 51521)

   

Nr. 2021/04K

21.04.2021.

Dr.sc.ing., prof. E.Teirumnieks (apstiprināts ar 15.12.2020. Senāta lēmumu Nr.1)

Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība” akreditēts līdz 31.12.2022. (akreditācijas lapa Nr.81)

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (kods 41582)

Nr.81

31.05.2013.- 31.12.2022.

Nr.04048-58

08.06.2006.

Doc. A. Avots (apstiprināts ar 28.03.2006. Senāta lēmumu Nr.11)

Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” akreditēts līdz 31.12.2022. (akreditācijas lapa Nr.176):      

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Apģērbu dizains un tehnoloģija" (kods 41542)

Nr.176

19.06.2014.- 31.12.2022.

Nr. 04048-77

15.03.2012.

Mg.paed. lekt. S.Mežinska (apstiprināta ar 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr. 3)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pārtikas produktu pārstrāde"(kods 41541) 

Nr.176

06.07.2016 - 31.12.2022.

Nr. 04048-89

06.07.2016

Mg.soc.sc., lekt. I.Silicka (apstiprināta ar 30.01.2018. Senāta lēmumu Nr.2)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Ražošanas loģistika "(kods 41345) 

Nr.176

06.07.2016 - 31.12.2022.

Nr. 04048-90

06.07.2016

Dr.oec.,doc. L.Litavniece (apstiprināta ar 23.02.2016 Senāta lēmumu Nr.7 )

 

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Mākslas” akreditēts līdz 31.12.2023. (akreditācijas lapa Nr.28):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Interjera dizains" (kods 42214)

Nr. 28

24.05.2013. – 31.12.2023.

Nr.04048-74

26.02.2009.

Mg.paed. lekt. D.Apele (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālā maģistra studiju programma "Dizains" (kods 47214)

Nr. 28

17.07.2013 – 31.12.2023.

Nr.04048-78

17.07.2013.

Dr.paed. asoc. prof. A.Strode (apstiprināta ar 26.03.2013. Senāta lēmumu Nr.5)

Studiju virziens „Tulkošana” akreditēts līdz 31.12.2024. (akreditācijas lapa Nr.175):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lietišķā komunikācija un tulkošana” (kods 42222)

Nr.338

19.06.2013. - 31.12.2024.

Nr.04048-68

28.12.2007.

Dr.philol. doc. M.Opincāne (apstiprināta ar 25.09.2012. Senāta lēmumu Nr.13)

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” akreditēts līdz 31.12.2024. (akreditācijas lapa Nr.177):

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” (kods 41141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-101

27.07.2020.

Dr.paed. doc. S.Ušča (apstiprināta ar 29.10.2019. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sākumizglītības skolotājs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-99

27.07.2020.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 29.10.2019. Senāta lēmumu Nr.3)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Skolotājs" (kods 42141)

Nr.177

19.08.2020. – 31.12.2024.

Nr.04048-103

19.08.2020.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 31.03.2020. Senāta lēmumu Nr.1)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-56

16.05.2006.

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.6)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Speciālā izglītība" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-100

27.07.2020.

Mg.paed. asoc.prof. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 19.06.2019. Senāta lēmumu Nr.3)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-55

16.05.2006.

Mg.paed. asoc.prof. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.5)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes" (kods 45142)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr. 04048-102

27.07.2020.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 19.06.2019. Senāta lēmumu Nr.2)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija" (kods 45142)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr. 04048-26

16.01.2004.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 31.01.2017. Senāta lēmumu Nr.8)

Profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija” (kods 47141)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr. 04048-50

28.06.2005.

Mg.paed. asoc.prof. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 25.04.2005. Senāta lēmumu Nr.4)

Doktora studiju programma „Pedagoģija” (kods 51142)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-69

21.01.2008.

Dr.paed. prof. V.Ļubkina (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.1)

Doktora studiju programma „Izglītības zinātnes” (kods 51142)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2024.

Nr.04048-98

10.06.2020.

Dr.paed. prof. V.Ļubkina (apstiprināta ar 26.11.2019. Senāta lēmumu Nr.6)

Studiju virziens „Sociālā labklājība” akreditēts līdz 31.12.2022. (akreditācijas lapa Nr.106):

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais rehabilitētājs” (kods 41762)

Nr.106

05.06.2013.-31.12.2022.

Nr.04048-62

03.04.2007.-

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 27.02.2007. Senāta lēmumu Nr.10)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (kods 42762)

Nr.106

27.08.2014.-31.12.2022.

Nr.04048-87

15.07.2015.

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 28.01.2014. Senāta lēmumu Nr.4)

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (kods 47762)

Nr.177

19.06.2013. – 31.12.2022.

Nr. 04048-60

10.10.2006.

Dr.paed. asoc.prof. G.Strods (apstiprināts ar 26.09.2006. Senāta lēmumu Nr.2)

 
 
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditēts līdz 31.12.2021. (akreditācijas lapa Nr.178):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (kods 42345)

Nr. 178

19.06.2013.-31.12.2021.

Nr. 04048-14

23.09.2003.

Mg.oec., lekt. I.Dembovska (apstiprināta ar 19.06.2018. Senāta lēmumu Nr.2)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Viesmīlības vadība" (kods 43345)

Nr. 178

27.08.2014.- 31.12.2021.

Nr.04048-82

27.08.2014.

Dr.oec. prof. I.Arbidāne (apstiprināta ar 25.03.2014. Senāta lēmumu Nr.11)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Biznesa vadība" (kods 43345)

Nr. 178

27.08.2014.- 31.12.2021.

Nr.04048-97

07.04.2020.

Dr.oec. prof. I.Arbidāne (apstiprināta ar 25.02.2020. Senāta lēmumu Nr.3)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne" (kods 43345)

Nr. 178

27.08.2014.- 31.12.2021.

Nr.04048-17

16.01.2004.

Dr.oec. prof. I.Arbidāne (apstiprināta ar 28.04.2020. Senāta lēmumu Nr.3)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vadības zinātne" (kods 45345)

Nr. 178

27.08.2014.- 31.12.2021.

Nr. 04048-16

16.01.2004.

Dr.oec. prof. I.Arbidāne (apstiprināta ar 28.04.2020. Senāta lēmumu Nr.3)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Reģionālā plānošana un attīstība" (kods 45345)

Nr. 178

26.07.2016 -31.12.2021.

Nr.04048-91

26.07.2016

Mg.soc.sc. lekt., D.Znotiņa (apstiprināta ar 22.03.2016. Senāta lēmums Nr.9)

Doktora studiju programma “Ekonomika un uzņēmējdarbība” (kods 51345)

Nr. 178

26.07.2016 -31.12.2021.

Nr.04048-96

14.02.2020.

Dr.oec., prof. I.Mietule (apstiprināta ar 24.09.2019. Senāta lēmums Nr.4)

Studiju virziens „Ekonomika” akreditēts līdz 08.04.2027. (akreditācijas lapa Nr.2021/06):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" (kods 42310)

Nr. 2021/06

07.04.2021.- 08.04.2027.

Nr.04048-22

16.01.2004.

Mg.soc.sc., lekt. A.Čerpinska(apstiprināta ar 26.03.2019. Senāta lēmums Nr.2)

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses" (kods 44343)

Nr. 2021/06

07.04.2021.- 08.04.2027.

Nr.04048-13

30.05.2003.

Mg.oec. lekt. I.Kotāne (apstiprināta ar 25.03.2008. Senāta lēmumu Nr.7)

Profesionālā maģistra studiju programma "Finanšu vadība" (kods 47343)

Nr. 2021/06

07.04.2021.- 08.04.2027.

Nr.04048-32

07.03.2005.

Dr,oec. prof. I.Mietule (apstiprināta ar 29.01.2013. Senāta lēmumu Nr.3).

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Grāmatvedība" (kods 41344)

Nr. 2021/06

07.04.2021.- 08.04.2027.

Nr. 04048-88

26.02.2016

Dr.oec.prof. I.Mietule (apstiprināta ar 24.11.2016. Senāta Lēmums Nr.3)

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akreditēts līdz 31.12.2024.  (akreditācijas lapa Nr.107):

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Stratēģiskā robežu pārvaldība” (kods 45861)

 Nr. 107

03.02.2015 - 31.12.2024.

Nr.04048-86

03.06.2015.

Mg.oec., lekt. J.Madžuls (apstiprināts ar 19.06.2019. Senāta lēmums Nr.4)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” (kods 42861)

 Nr. 107

05.06.2013.- 31.12.2024.

Nr.04048-76

13.07.2011.

Dr.oec., prof. I.Arbidāne (apstiprināts ar 31.05.2011. Senāta lēmumu Nr.1)

Studiju virziens „Tiesību zinātne” akreditēts līdz 14.01.2027. (akreditācijas lapa Nr.2021/01):

Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātnes" (kods 47380)

Nr. 2021/01

13.01.2021.-14.01.2027.

Nr. 04048-61

15.02.2007.

Dr.iur., asoc.prof. I.Bulgakova (apstiprināta ar 30.01.2018. Senāta lēmumu Nr.2)

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Tiesību zinātne" (kods 41380)

Nr. 2021/01

13.01.2021.-14.01.2027.

Nr. 04048- 94

23.07.2018.

Mg.iur., lekt. I.Krampuža (apstiprināta ar 24.04.2018. Senāta lēmumu Nr.3)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" (kods 43380)

Nr. 2021/01

13.01.2021.-14.01.2027.

Nr. 04048- 95

23.07.2018.

Dr.iur., asoc.prof. I.Bulgakova (apstiprināta ar 27.02.2018. Senāta lēmumu Nr.10)

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.