Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir beztermiņa starptautisko akreditāciju ieguvusi valsts dibināta  augstākās izglītības iestāde, kuras pirmsākumi rodami 1925.gadā. Reģistrācijas lapas sākot no 1925. gada 1. augusta.

Tās darbības mērķis ir nodrošināt studējošajiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot studijas un pētniecību 14 studiju virzienos.

RTA uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus izglītības zinātnes, humanitāro zinātņu un mākslas, sociālo zinātņu, informācijas un komunikācijas zinātņu, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, pakalpojumu tematiskajās grupās.

RTA darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru un Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, piedāvājot vairāk nekā 50 bakalaura, profesionālā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas latviešu un 20  programmas angļu valodās.

RTA nodrošina studijas arī filiālēs Līvānos un Madonā.

Zinātniskā pētniecība tiek veikta saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu un RTA Senāta apstiprināto nolikumu par zinātnisko darbību Akadēmijā. RTA darbojas Reģionālistikas zinātniskais institūts un seši pētniecības centri.

RTA tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti, iesaistot tajos akadēmisko un vispārējo personālu, kā arī studentus.

RTA vada vairākus starptautiskos sadarbības projektus un nacionālās programmas.

RTA regulāri tiek rīkotas vietējā un starptautiskā mēroga konferences.

RTA ir vairāk nekā 185 sadarbības partneri no 31 pasaules valsts, kas  veicina augstu studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti (vidēji 2.–3.vieta starp visām Latvijas augstskolām).

RTA studē regulārie studenti no Uzbekistānas, Kazahstānas, Gruzijas, Indijas, Šrilankas, Bangladešas, Lietuvas, Somijas, Baltkrievijas, Saūda Arābijas. u.c. valstīm.

RTA studentiem ir daudzveidīgas iespējas izkopt savus talantus, dejojot studentu deju kopā „Dziga”, apgūstot aktiermākslu studentu teātrī „ĶerRA” vai dziedot jauktajā korī „Sonitum”. Studenti aktīvi darbojas savas fakultātes pašpārvaldēs, kā arī Studējošo padomē, realizējot dažādas iniciatīvas. Tāpat viņi iesaistās arī sportiskās aktivitātēs un pārstāv RTA sacensībās.

Mūžizglītības centrs ir RTA struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir veicināt mūžizglītību, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un izglītības pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām un privātām interesēm. MIC piedāvā stāžēšanos un tālakizglītības programmas ārzemju partneriem angļu un krievu valodās.

Lai veicinātu izcilību 2015. gadā RTA nodibināja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu (ATV), kas darbojas STEM virzienā (skolēni padziļināti apgūst matemātiku, fiziku, ķīmiju, informātiku). ATV skolēni mācībām izmanto RTA laboratorijas.

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.