Absolventa veiksmes stāsts: Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.

Gribu teikt lielu paldies pasniedzējiem par iegūtajām zināšanām, par jauko atmosfēru lekcijās, sapratni un atbalstu, par jokiem un dalīšanos pieredzē. Pašlaik strādāju Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē. Esmu vecākais inspektors, un mans galvenais darba pienākums ir kontrolēt zemes dzīļu ieguvi un izmantošanu Rēzeknes reģionā. Darbā ļoti noder profesora Gotfrīda Novika iemācītais par derīgo izrakteņu uzbūvi, īpašībām, to ieguves un apstrādes tehnoloģijām.

Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpat kā inspektors pieņemu ekspluatācijā objektus un sniedzu atzinumus par uzņēmumu darbību.

Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.