Absolventa veiksmes stāsts: Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.

Es lepojos ar savu diplomdarba vadītāju Valdu Čakšu, jo viņa bija ļoti saprotoša, iejūtīga, zinoša un pacietīga. Atceros, ka sevišķi aktīvas bija gados jaunās pasniedzējas – Angelika Juško-Štekele un Ilga Šuplinska, kuras ieguldīja savas zināšanas un laiku latgaliešu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un katra studenta rosināšanā, lai tiktu savākts pēc iespējas lielāks mutvārdu latgaliešu folkloras mantojums, kas toreiz bija atrodams katrā latgaļu pagastā.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos.
Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Es lepojos, ka esmu beigusi RA, jo bieži varu dzirdēt uzslavas, ka esmu laba darbiniece kā no priekšniecības, tā arī, protams, no saviem audzēkņiem un skolēniem. Laba sava amata pratēja varu būt, pateicoties saviem pasniedzējiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.