Absolventa veiksmes stāsts: Diāna Piktjale

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Aizkraukles rajona prokuratūrā par prokurori.

Studiju posmu joprojām uzskatu par jaukāko un atmiņām bagātāko laiku manā dzīvē. Zināšanu smelšanos veiksmīgi apvienoju arī ar aktīvu iesaistīšanos studentu sabiedriskajā dzīvē. Darbojos studentu pašpārvaldē, biju viena no Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītājām.

Atmosfēru RA vienmēr esmu raksturojusi kā mājīgu. Salīdzinoši nelielais studentu skaits veicina personiskumu, individuālu pieeju katram studēt gribošam jaunam cilvēkam. Iespēja izpausties un būt personībai – raksturīgākās RA iezīmes.

Zināšanas, ko esmu ieguvusi, studējot RA, viennozīmīgi ir palīdzējušas un tiek izmantotas profesionālajā darbībā. Akadēmisko personālu, kas dalījās ne vien savās teorētiskajās zināšanās, bet arī praktiskajā pieredzē, uzskatu par augsti kvalificētu un profesionālu. Par studiju programmas „Jurists” augsto kvalitāti pārliecinājos faktiski uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas. Izglītības programmas līmenis, mērķtiecīga un neatlaidīga studiju programmas apguve man palīdzēja veiksmīgi nokārtot eksāmenus un izturēt konkursu uz prokurores amatu.

Pateicoties akadēmiskā personāla sniegtajām zināšanām un pašas ieguldītajam darbam, augstskolu absolvēju ar atzinību un vidējo atzīmi virs 8 ballēm, kas ļāva tai pašā gadā iekļūt budžeta grupā arī RA profesionālajā maģistra programmā „Tiesību zinātnes”. Maģistra grādu ieguvu 2008.gadā, taču savu mērķi – kļūšanu par prokurori – īstenoju jau 2007.gadā un esmu Aizkraukles rajona prokuratūras prokurore.

Esmu pateicīga liktenim par to, ka nokļuvu tieši Rēzeknes Augstskolā, jo savu studiju laiku atceros ar smaidu uz lūpām, ar prieku sirdī un patiesu cieņu pret visiem tiem cilvēkiem, kuri bija man līdzās un palīdzēja ceļā uz sava veiksmes stāsta īstenojumu!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.