Absolventa veiksmes stāsts: Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Lai paplašinātu redzesloku, periodiski dzīvē kaut kas jāmaina, tāpēc nolēmu studēt Rēzeknes Augstskolā.

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.

RA mācībspēkus raksturo inteliģence, prasīgums, taisnīgums un pretimnākšana. Īpaši vēlos atzīmēt pasniedzējus M.Rozenfeldi, V.Ļubkinu, R.Vīganti, R.Orsku, V.Folkmani, L.Ģeidi, P.Grabustu. Studēt pie viņiem – tā bija bauda. Mūžizglītības centrā kā lektore piedalos programmā „Skolotāja darba metodika iekļaujošās izglītības realizācijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.