Absolventa veiksmes stāsts: Svetlana Ušča

Absolvējusi: doktora studiju programmu „Pedagoģija”.
Strādā: RA Personības socializācijas pētījumu institūtā par pētnieci; RA lektore; Zinātņu daļas vadītāja

Studijas doktorantūrā ir meklējumu un šaubu ceļš, sinerģija starp esošo pētījumu apzināšanu un sevis, savas vietas izvēlētajā jomā meklēšanu. Man paveicās, jo laiks, kad RA uzsāka doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanu, sakrita ar laiku, kad manī bija radusies vēlme vēl kaut ko mācīties. Tobrīd domāju – kāpēc ne doktorantūrā?

Šobrīd jāatzīst, ka tas bija pareizs lēmums, jo, pirmkārt, uz doktorantūru ir jānāk ar savu pieredzi, savu redzējumu uz kādu konkrētu jautājumu, ar vēlmi salikt to sistēmā. Otrkārt, ir jāgrib „rakt”, jo nekas nerodas no nekā, visam, ko darām pedagoģiskajā procesā, ir kāds pamatojums, tas tikai jāatrod.

Līdz ar to nodarbības, semināri pārvērtās par sava veida pieturas punktiem atbildēm, pārdomām, jautājumiem. Nenoliedzami, tas ir arī akadēmiskā personāla nopelns. Studiju procesā lekcijas vadīja ne tikai RA mācībspēki, bet arī viesprofesori. Spilgtāk atmiņā palikušas LU profesores – Dr.paed. I. Žoglas, Dr.paed. R.Andersones, DU profesores – Dr.paed. A.Piperes, Dr.paed. I. Salītes, kā arī Bratislavas Ekonomikas universitātes profesores, Dr.paed. J. Tkačikovas vadītās lekcijas.

Man bija kolosāli studiju biedri – zinoši, tādi, no kuriem ir, ko mācīties un, kuros ieklausoties, uz interesējošo problēmu var paskatīties no cita redzespunkta. Mani studiju biedri bija arī mani kolēģi kopējos pētījumos.

Pateicoties ESF mērķstipendijai „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”, guvu ārzemju pieredzi, kuras man iepriekš nebija: piedalījos konferencēs, izgāju praksi Vācijā, Dortmundes universitātē.

Tiem, kuri vēl domā, vai turpināt mācības doktorantūrā, vai nē, gribu teikt – noteikti izvēlēties doktorantūru, ja ir gribēšana un varēšana meklēt, atrast un dalīties ar zināmo. Turklāt tas paver arī iespējas iesaistīties starptautiskos projektos, kas ir gan izaicinājums sev pašam, gan jauna pieredze.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.