Absolventa veiksmes stāsts: Dina Kravale

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Svešvalodas (angļu) skolotājs”.
Strādā: Balvu pamatskolā par angļu valodas skolotāju

Līdz šim esmu strādājusi dažādās skolās un ar dažādām skolēnu vecumgrupām, tāpēc manā darbā ir noderējušas visas prasmes un zināšanas, ko ieguvu, studējot RA. Visnoderīgākās šķita lekcijas metodikā pie M. Opincānes, kas mums lika gatavoties reālajam darbam skolā, dažādas problēmsituācijas, ko pasniedzēja mums lika izspēlēt. Tāpat arī gramatikas un konversācijas lekcijas pie V. Prikules un S. Iļjinas, kas ielika valodas pamatus un deva pārliecību par sevi un savām spējām. Pasniedzēja I. Rimšāne mūs iedvesmoja un ticēja mūsu „varēšanai”.

Studijas tiešām prasīja daudz laika un darba, taču tas deva drošu pamatu turpmākajam darbam.

Atkal esmu iestājusies Rēzeknes Augstskolā, šoreiz programmā „Svešvalodas (vācu) skolotājs”. Izvēlējos šo augstskolu, jo esmu pārliecināta, ka šeit iegūtā izglītība ir patiešām kvalitatīva, un turklāt pasniedzēji un citi augstskolas darbinieki ir profesionāli un ļoti atsaucīgi.

Topošajiem Rēzeknes Augstskolas studentiem novēlu nelaist garām nevienu iespēju, ko dzīve piedāvā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.