Absolventa veiksmes stāsts: Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs

Abas RA studiju programmas tika izvēlētas apzināti – ar mērķi kļūt par juristu un strādāt izvēlētajā jomā. Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus.

Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.

Pa šo laiku esmu paspējis atklāt sevī jaunas intereses, vaļaspriekus, hobijus, atrast draugus. Kopā esam veiksmīgi saglabājuši nodibinātās studentu tradīcijas, īstenojuši daudz dažādu interesantu projektu, iesaistījušies citu augstskolu rīkotajos pasākumos.

Studiju procesa uzsākšanas laikā esmu mācījies vēl vecajā Atbrīvošanas alejas 115. korpusā un piedzīvojis to laiku, kad remonts šajā ēkā vēl nebija uzsākts. 3. kursā, kad sākās pirmie remontdarbi, bija pārliecība, ka augstskolu pabeigšu jaunajās, izremontētajās telpās, taču uz izlaiduma brīdi bija pieejams korpuss, kur atrodas aktu zāle. Studējot maģistratūrā, ēka jau pilnīgi bija nodota remontdarbinieku rokās. Tagad jauno ēku nevar pat atpazīt, un es ar nepacietību gaidu to brīdi, kad varēšu ieiet izremontētā un modernā ēkā, paiet pa tik ļoti pazīstamajiem, bet varbūt tagad pat nepazīstamajiem gaiteņiem, ielūkošos gaišajās un plašajās auditorijās, sastapšu bijušos lektorus.

RA novēlu nepārtrauktu attīstību un virzību pēc jauniem sasniegumiem, daudz gudru, zinātkāru studentu, kuri vienmēr atbalstīs un dos savu ieguldījumu augstskolas izaugsmē, kā arī saliedētu, profesionālu kolektīvu! Pasniedzējiem gribu novēlēt izturību un sparu realizēt visas labās ieceres augstskolas izaugsmei un sniegt studējošajiem kvalitatīvu izglītību!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.